Tàu Zhurong của Trung Quốc có khám phá bất ngờ về nước trên sao Hỏa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dữ liệu từ tàu thám hiểm Zhurong của Trung Quốc cho thấy nước đã từng tồn tại trên sao Hỏa gần thời gian với chúng ta hơn như các nhà khoa học đã biết.

  • Các nhà khoa học vốn tin rằng có nước trên sao Hỏa cho đến khoảng 3 tỷ năm trước.
  • Giờ đây, tàu thám hiểm của Trung Quốc đã tìm thấy bằng chứng về nước từng tồn tại từ 700 triệu năm trước.
  • Tìm hiểu lịch sử của nước trên sao Hỏa có thể giúp chúng ta dự đoán lượng nước còn lại, một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ sự sống tiềm năng nào trên Hành tinh Đỏ.

Tàu thám hiểm của Trung Quốc đã tìm thấy bằng chứng cho thấy có nước trên sao Hỏa gần đây hơn chúng ta nghĩ - một khám phá có thể ảnh hưởng đến kế hoạch một ngày nào đó cho sự sống trên Hành tinh Đỏ.

Nước trên sao Hỏa

Dựa trên nghiên cứu trong quá khứ, các nhà khoa học tin rằng có nước trên sao Hỏa cho đến khoảng 3 tỷ năm trước - thời điểm bắt đầu kỷ nguyên "Amazonian" khô của hành tinh và kỷ nguyên địa chất trước nó (kỷ nguyên "Hesperian" ) kết thúc.

Tìm hiểu lịch sử của nước trên sao Hỏa có thể giúp chúng ta dự đoán lượng nước còn lại trên Hành tinh Đỏ, dưới dạng băng hoặc khoáng chất ngậm nước. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng nguồn nước hiện có trên sao Hỏa để hỗ trợ các sứ mệnh của phi hành đoàn lên sao Hỏa trong tương lai.

Yang Liu, tác giả chính của nghiên cứu từ Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS), nói với CNN: “Một trong những tài nguyên quan trọng nhất đối với con người là nước. Các khoáng chất ngậm nước, có chứa cấu trúc nước và băng ngầm có thể được sử dụng làm nguồn nước quan trọng cho sự sống trên sao Hỏa".

Thông tin mới

Sau khi hạ cánh lên sao Hỏa vào tháng 5 năm 2021, tàu thám hiểm Zhurong của Trung Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu về các mẫu đất. Khi các nhà nghiên cứu từ CAS và Đại học Copenhagen phân tích một số dữ liệu đó, họ đã tìm thấy bằng chứng về nước trong các mẫu chỉ 700 triệu năm tuổi.

Điều này cho thấy rằng khu vực đang được khám phá bởi tàu thám hiểm Zhurong - Mars ’Utopia Planitia, một khu vực đồng bằng trong một miệng hố va chạm cực lớn - là nơi chứa một lượng nước “đáng kể ”vào thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng bề mặt Sao Hỏa đã khô cạn.

Nghiên cứu tiếp theo về nước trên sao Hỏa trong tương lai

Dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu này được thu thập trong 92 ngày đầu tiên thám hiểm Sao Hỏa (sols) của Zhurong. Tàu thám hiểm đã thu thập được 350 sol trên sao Hỏa, trong khi nó di chuyển được hơn một dặm trên bề mặt của khu vực này trên sao Hỏa.

Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ tàu thám hiểm có thể cung cấp thêm hiểu biết cho chúng ta về nước trên sao Hỏa.

“Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi sẽ phải tìm hiểu và tôi mong muốn được thấy từ tàu thám hiểm Zhurong là mức độ rộng lớn của các khoáng chất chứa nước 'mới được phát hiện' này trên sao Hỏa", Eva Scheller, một nhà khoa học hành tinh tại CalTech, người không tham gia nghiên cứu đã nói với Space. “Liệu có nhiều tảng đá ‘mới được phát hiện’ này có chứa nước hay không?”

Theo Big ThinkBÀI CHỌN LỌC

Tàu Zhurong của Trung Quốc có khám phá bất ngờ về nước trên sao Hỏa