ChatGPT ra mắt ấn tượng khi phá vỡ các cột mốc của Instagram, Spotify, và Facebook

Giúp NTDVN sửa lỗi

ChatGPT đạt 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày và 100 triệu người dùng chỉ sau hơn 2 tháng. Với màn ra mắt ấn tượng này, tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói ChatGPT là ứng dụng tiếp cận người dùng nhanh nhất.

ChatGPT ra mắt ấn tượng đạt 1 triệu người dùng sau 5 ngày

Trang Statista đã thực hiện một thống kê so sánh thời gian tiếp cận đến 1 triệu người dùng của các ứng dụng khác nhau khi ra mắt.

ChatGPT chỉ mất 5 ngày để đạt 1 triệu người dùng. Trở thành ứng dụng tiếp cận 1 triệu người dùng sớm nhất.

Ứng dụng tiếp theo là Instagram, mất 2,5 tháng; tiếp theo là Spotify, mất 5 tháng để đạt được 1 triệu người dùng.

Theo thống kê thì Twitter phải mất 2 năm để đạt được 1 triệu người dùng. Trong khi đó Netflix phải mất tới 3,5 năm.

Đạt 100 triệu người dùng sau hơn 2 tháng

Theo một nghiên cứu của ngân hàng đầu tư UBS, ChatGPT ra mắt vào ngày 30/11/2022, trong tháng đầu tiên đã đạt được 57 triệu người dùng; vào tháng 1/2023, trung bình mỗi ngày có khoảng 13 triệu người dùng; tính đến cuối tháng 1/2023, ChatGPT đã đạt được 100 triệu người dùng.

Theo thống kê, TikTok phải mất 9 tháng để được được mốc 100 triệu người dùng; Instagram mất 2,5 năm và Google Translate mất 6,5 năm.

Như vậy, ChatGPT đã trở thành ứng dụng đạt tốc độ tiếp cận người dùng nhanh nhất từ trước đến nay ở mốc 100 triệu người dùng.

Tên ứng dụng Thời gian đạt 100 triệu người dùng
ChatGPT ~2 tháng
TikTok 9 tháng
Instagram 2,5 năm
Google Translate 6,5 năm

Liên Liên tổng hợp

Xem thêm:

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

ChatGPT ra mắt ấn tượng khi phá vỡ các cột mốc của Instagram, Spotify, và Facebook