ChatGPT của OpenAI có thể làm được những việc gì?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào ngày 30/11/2022, ChatGPT của OpenAI đã được công bố. Những ngày gần đây, ChatGPT đã gây bão mạng với nhiều câu trả lời thông minh. Bài viết này tổng hợp lại những ví dụ mà ChatGPT của OpenAI có thể làm được.

1. Viết chương trình theo yêu cầu

Để viết được một chương trình, thì người viết chương trình thường cần phải biết về tư duy lập trình và cú pháp của ngôn ngữ lập trình.

Người dùng Twitter là Gabe, một kỹ sư tại LexicaArt đã nói rằng ChatGPT thực sự rất giỏi với việc viết mã chương trình cho các câu hỏi.

Gabe đã hỏi ChatGPT như sau: “cách tạo footer 3 cột với Tailwind”. Sau đó, Gabe xem xét câu trả lời của ChatGPT và hỏi tiếp về một “phiên bản React” và hỏi tiếp một “bản sao thực tế hơn và khả năng phản hồi trên thiết bị di động”.

2. Tìm lỗi trong chương trình và hướng dẫn cách sửa lỗi

Lập trình là một kỹ năng đòi hỏi tư duy và logic. Các lập trình viên thường có thể sẽ mắc lỗi trong quá trình viết chương trình.

Tìm lỗi và sửa lỗi chương trình là 1 công việc có thể nói là khó và phức tạp hơn lập trình.

ChatGPT đã gây bất ngờ khi có thể tìm lỗi, giải thích lỗi, và hướng dẫn cách sửa lỗi. Sau đây là một ví dụ từ người dùng Twitter.

3. Phát hiện lỗ hổng bảo mật

Một ví dụ bất ngờ khác là ChatGPT có thể phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật trong đoạn mã (code) mà bạn cung cấp.

Một người dùng Twitter đã thốt lên sự bất ngờ của mình khi xem câu trả lời của ChatGPT. Cụ thể, tài khoản người dùng viết: “Không đời nào, OpenAI thực sự có thể phát hiện lỗ hổng XSS trong các đoạn mã".

4. ChatGPT của OpenAI sáng táng thơ

Ngoài những khả năng liên quan đến lập trình ở trên, người dùng cũng đã thử hỏi ChatGPT về các khía cạnh khác như thơ văn.

Sau đây là một số bài thơ do ChatGPT sáng tác.

5. ChatGPT của OpenAI vượt qua khả năng của Google?

Một người dùng Twitter tên là Josh, đã đưa ra một vài ví dụ so sánh khi hỏi cùng câu hỏi trên Google và trên ChatGPT.

Cuối cùng, người này đã viết ‘Google is done' (tạm dịch là 'thôi xong Google').

Được biết ChatGPT là một mô hình đa ngôn ngữ. Nên chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng Việt để hỏi ChatGPT.

Tuy nhiên, có thể vì dữ liệu tiếng Việt dùng cho việc huấn luyện (training) ChatGPT chưa đủ lớn, nên chất lượng của các câu trả lời chưa được chính xác.

Trong ví dụ trên, ChatGPT đã trả lời sai: “Sài Gòn nằm trên sông Sài Gòn và là thủ đô của nước Việt Nam” hay “Bình Định về phía nam” (việc nói Bình Định giáp với Bình Định là một câu trả lời chưa hợp lý).

Được biết ChatGPT đang trong giai đoạn kiểm thử. Bạn cũng có thể tạo tài khoản và kiểm tra khả năng của chatbot này ở đây: https://chat.openai.com/chat.

Xem thêm:

 

Khoa học Công nghệ


BÀI CHỌN LỌC

ChatGPT của OpenAI có thể làm được những việc gì?