3 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bắt đầu từ tháng 7, bỏ chế độ 'biên chế suốt đời', cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.

Chính thức bỏ chế độ 'biên chế suốt đời'

Kể từ ngày hôm nay, 01/7/2020, luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức bắt đầu có hiệu lực, chính thức không còn chế độ “biên chế suốt đời” đối với viên chức.

Theo đó, Luật mới sửa đổi quy định, đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7 sẽ ký loại hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng tới 60 tháng (từ 1-5 năm). Mức thời hạn hợp đồng đã kéo dài hơn so với luật cũ (1-3 năm).

Từ ngày 1/7, chỉ còn 3 trường hợp viên chức biên chế suốt đời. (Ảnh chụp màn hình)

Luật mới quy định 3 trường hợp viên chức được tiếp tục áp dụng loại hợp đồng không xác định thời hạn là: viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2020 (đã có hợp đồng không xác định thời hạn); cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức; viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, luật quy định phải tiếp tục thực hiện hợp đồng. Sau khi hết thời hạn hợp đồng thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

Từ ngày 1/7, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có hiệu lực quy định cho phép người dân chỉ cần có thẻ căn cước công dân có thể làm hộ chiếu tại bất kỳ nơi đâu thuận tiện nhất mà không cần phải có sổ KT3 như trước đây đối với trường hợp làm hộ chiếu tại nơi tạm trú.

Cụ thể, từ ngày 1/7, người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có thẻ căn cước công dân thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thuận lợi.

Đồng thời, luật này cũng quy định từ ngày 1/7, nhiều loại hộ chiếu (Hộ chiếu ngoại giao; Hộ chiếu công vụ; Hộ chiếu phổ thông) cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được gắn chíp điện tử. Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/7, Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

Như vậy, mức giảm trừ để nộp thuế thu nhập cá nhân của mỗi người đã tăng lên 2 triệu đồng/tháng và giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 800.000 đồng/tháng so với quy định cũ.

Với mức giảm trừ mới này, Chính phủ cho biết sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Việt Nam Chính trị

3 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7