Đồng Nai: Hơn 11,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, Đồng Nai ghi nhận số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh lên đến 11.7 nghìn công ty lớn nhỏ.

Vừa qua, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới tại Đồng Nai tăng cao, song cũng có 11,7 nghìn doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh.

Tỉnh hiện có hơn 37,8 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Cục Thuế Đồng Nai đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý thuế, giúp tỷ lệ người nộp thuế chấp hành kê khai thuế đạt tốt hơn, số tờ khai thuế nộp đúng hạn đạt trên 98%. Cục Thuế cũng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính, thu được hơn 33 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, cả nước có 201.529 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi đó số lượng rút lui là 158.763 doanh nghiệp tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn một nửa số này lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn. Nhóm tạm ngừng kinh doanh, giải thể chiếm phần lớn là doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm). Cứ 2 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, thì 1 đơn vị thời gian hoạt động ngắn. Khốc liệt hơn, cứ 3 doanh nghiệp giải thể, thì tới 2 đơn vị “non trẻ”. Chủ yếu những doanh nghiệp này có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Về phía thành lập mới, thị trường có thêm 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (123.121 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, vốn đăng ký lại giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 1,36 tỷ đồng. Trên 90% doanh nghiệp mới có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng). 12/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, 5 ngành sụt giảm gồm: Bất động sản (giảm 47,4%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 18,3%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 11,5%); hoạt động dịch vụ khác (giảm 1,7%); công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 0,2%).

Một trong những ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp rút lui lớn nhất, là bất động sản. Báo cáo quý IIII của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản đã có dấu hiệu được cải thiện, tuy nhiên chưa hoàn toàn và diện rộng. Hiện, mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường. Nhiều nơi đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt, "sống bằng niềm tin" thị trường sẽ khôi phục cuối năm.

Vừa qua đã có doanh nghiệp bất động sản công bố tạm ngừng kinh doanh để sắp xếp lại nhân sự, tìm hướng kinh doanh mới.

Việt Nam Kinh tế

Đồng Nai: Hơn 11,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh