Hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật do những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình làm việc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký các quyết định của Thủ tướng kỷ luật hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo đó, ông Đặng Xuân Thanh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình làm việc.

Ông Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công việc.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định ngày 30/9 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm về nhân sự; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; giải quyết khiếu nại...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và khiển trách một số cá nhân liên quan.

Ngày 30/9, Bộ Chính trị đã cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngày 3/10, Trung ương đã thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khoá XIII.

Trần Phong

Xem thêm:

Việt Nam Chính trị

Hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật