Mức tiền lương tối thiểu áp dụng từ năm 2023 người lao động nên biết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lương cơ bản 2023

Mức lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản phúc lợi khác. Mức lương cơ bản năm 2023 với công nhân ít nhất phải bằng các mức lương sau đây:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I 4.680.000 22.500
Vùng II 4.160.000 20.000
Vùng III 3.640.000 17.500
Vùng IV 3.250.000 15.600

Với các nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động, hoặc các thỏa thuận hợp tác khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì vẫn tiếp tục được thực hiện (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Theo đó, tiền lương trả cho người lao động đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghệ sẽ cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu, trừ trường hợp 02 bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, chính thức kể từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng. Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng thay đổi đều sẽ ảnh hưởng đến mức lương của nhóm người lao động là công chức, viên chức và người lao động hợp đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con

Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cũng sẽ được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng.

Theo đó, Luật BHXH 2014 quy định lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, từ ngày 1-7-2023, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng lên 3,6 triệu đồng, thay vì 2,98 triệu đồng như hiện hành.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Theo khoản 3 Điều 29 Luật BHXH 2014, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Khi tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2023 lên 1,8 triệu đồng, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng lên 540.000 đồng (thay vì 447.000 đồng hiện hành).

Tuyết Nhi (tổng hợp)

Việt Nam Kinh tế

Mức tiền lương tối thiểu áp dụng từ năm 2023 người lao động nên biết