Tết 2027 vào ngày nào? Mùng 1 tết 2027 là ngày mấy dương lịch?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bài viết này giới thiệu các thông tin về tết âm 2027. Ví dụ như, Tết 2027 vào ngày nào? Mùng 1 tết 2027 là ngày mấy dương lịch?

Tết 2027 vào ngày nào?

Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 là vào ngày 6 tháng 2 năm 2027 (Thứ bảy).

Sau đây là các ngày quan trọng trong đợt Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027:

  • Ngày 28 tết: sẽ là vào Thứ năm ngày 4/2/2027
  • Ngày 29 tết: sẽ là vào Thứ sáu ngày 5/2/2027
  • Mùng 1 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ bảy ngày 6/2/2027
  • Mùng 2 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Chủ Nhật ngày 7/2/2027
  • Mùng 3 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ hai ngày 8/2/2027
  • Mùng 4 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ ba ngày 9/2/2027
  • Mùng 5 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ tư ngày 10/2/2027
  • Mùng 6 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ năm ngày 11/2/2027
  • Mùng 7 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027: là vào Thứ sáu ngày 12/2/2027
Lịch tháng 2 năm 2027. (Ảnh chụp màn hình từ trang web xemlicham.com)
Lịch tháng 2 năm 2027. (Ảnh chụp màn hình từ trang web xemlicham.com)

Năm 2027 là năm con gì?

Năm 2027 là năm Đinh Mùi. Mùi là Dê, vậy năm 2027 là năm con Dê.

Mùng 1 tết 2027 là ngày mấy dương lịch?

Mùng 1 tết nguyên đán Đinh Mùi 2027 là vào ngày 6/2/2027. Hôm đó là Thứ bảy.

Hỏi và đáp các thông tin liên quan khác

Tết 2027 là tết con gì

Tết 2027 là tết con dê.

25 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

25 tết 2027 là ngày 1/2/2027 dương lịch (Thứ hai).

26 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

26 tết 2027 là ngày 2/2/2027 dương lịch (Thứ ba).

27 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

27 tết 2027 là ngày 3/2/2027 dương lịch (Thứ tư).

28 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

28 tết 2027 là ngày 4/2/2027 dương lịch (Thứ năm).

29 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

29 tết 2027 là ngày 5/2/2027 dương lịch (Thứ sáu).

Giao thừa tết 2027 vào ngày mấy dương lịch

Giao thừa Tết Nguyên đán 2027 (đêm 29 vì không có ngày 30) là đêm Thứ sáu ngày 5/2/2027 dương lịch.

Năm 2027 có ngày 30 tết không?

Tết nguyên đán 2027 sẽ không có ngày 30 tết. Thay vào đó, đêm 29 tết cũng chính là đêm giao thừa, nhằm vào ngày 5 tháng 2 năm 2027 dương lịch.

Ngày tết Ngày dương lịch Thứ trong tuần
25 tết 2027 1/2/2027 dương lịch Thứ hai
26 tết 2027 2/2/2027 dương lịch Thứ ba
27 tết 2027 3/2/2027 dương lịch Thứ tư
28 tết 2027 4/2/2027 dương lịch Thứ năm
29 tết 2027 (giao thừa) 5/2/2027 dương lịch Thứ sáu

Mùng 1 tết 2027 là vào thứ mấy

Mùng 1 tết 2027 sẽ là vào Thứ bảy ngày 6/2/2027.

Mùng 2 tết 2027 là ngày mấy dương lịch

Mùng 2 tết 2027 sẽ là vào Chủ Nhật ngày 7/2/2027 dương lịch.

Mùng 3 tết 2027 là vào thứ mấy

Mùng 3 tết 2027 sẽ là vào Thứ hai ngày 8/2/2027.

Điều thú vị về tết nguyên đán 2027 là gì

Điều thú vị về tết nguyên đán 2027 là tết nguyên đán 2027 không có ngày 30 tết, mà chỉ có ngày 29 tết, đóng vai trò như đêm giao thừa.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

Việt Nam

Tết 2027 vào ngày nào? Mùng 1 tết 2027 là ngày mấy dương lịch?