Bộ trưởng Bộ TT-TT Việt Nam: ‘Viễn thông thay vì đi theo thì từ nay phải đi đầu’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ bắt đầu nghiên cứu mạng 6G trong năm 2022 và đặt mục tiêu nằm trong nhóm đầu về phát triển 5G, 6G.

Tại hội nghị tổng kết năm 2021 của Khối Viễn thông ngày 14/1 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra mục tiêu cho ngành Viễn thông Việt Nam là phải "trong nhóm đầu về phát triển mạng 5G, 6G của thế giới".

Để làm được điều trên, trong năm 2022, Việt Nam sẽ khởi động nghiên cứu 6G, bên cạnh việc phân bổ tần số 5G và phát triển mạng 5G toàn quốc. "Viễn thông thay vì đi theo thì từ nay phải đi đầu", ông Hùng nói.

"Mạng viễn thông phải nhanh chóng chuyển sang Cloud-based và Software-based, để mạng viễn thông trở nên thông minh và linh hoạt, có thể cấu hình thành nhiều mạng con chuyên dùng bằng phần mềm. Công nghệ sử dụng là công nghệ mở, sử dụng Open RAN cho 5G, 6G", Bộ trưởng TT-TT nhấn mạnh.

Ông Hùng cũng khuyến khích dùng thiết bị trong nước thay vì dùng thiết bị của nước ngoài: “Nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị 5G, 6G, thiết bị truyền dẫn, thiết bị đầu cuối. Ban hành tiêu chuẩn thiết vị viễn thông Việt Nam. Các nhà mạng khi đấu thầu mua sắm phải mời các doanh nghiệp sản xuất thiết bị trong nước”.

Đồng thời, Bộ trưởng TT-TT tuyên bố, Việt Nam sẽ là 1 trong 10 nước đầu tiên trên thế giới có Ban chỉ đạo 6G, khẳng định Việt Nam phải đi cùng top đầu thế giới về công nghệ 6G và tần số sẽ được Bộ TT-TT cấp phép vào năm 2028 nếu có thể, trước khi thương mại hóa 6G.

Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Bộ TT-TT, đại diện Cục Viễn thông cho biết Việt Nam sẽ triển khai thương mại 5G trong năm 2022 và đến năm 2025 sẽ phủ sóng 5G đến 25% dân số. Theo số liệu của Cục, mạng 4G đã phủ sóng đến 99,8% cả nước. Trong khi đó, mạng 5G được các nhà mạng Viettel, VNPT và MobiFone đang thử nghiệm thương mại tại 16 tỉnh, thành phố.

Việt Nam Xã hội

Bộ trưởng Bộ TT-TT Việt Nam: ‘Viễn thông thay vì đi theo thì từ nay phải đi đầu’