Câu chuyện luân hồi của Khương Tử Nha

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khương Tử Nha phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp Văn Vương và Võ Vương lập nên nhà Chu, và thay mặt sư phụ phong Thần cho các Thần nhân, nhưng bản thân ông lại không có tên trong bảng phong Thần. Rốt cuộc tại sao? 

Khương Tử Nha phong Thần

Khương Tử Nha vào năm 32 tuổi lên núi Côn Luân theo Nguyên Thuỷ Thiên Tôn tu đạo. Trên núi tu hành được 40 năm, một hôm Nguyên Thuỷ Thiên Tôn gọi Khương Tử Nha tới và nói: "Đồ nhi, con người trần mắt thịt, sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian. Vừa hay nhà Thương khí số đã tận, nhà Chu đang hưng, con thay mặt ta phong Thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, được làm khanh tướng, cũng không uổng công 40 năm con lên núi tu hành. Còn không mau thu xếp hành lý xuống núi đi”.

Khương Tử Nha không ngờ rằng mình cần mẫn tu luyện trên núi Côn Luân bốn mươi năm, rốt cuộc vẫn không thể tu thành Tiên, không biết làm gì hơn, ông đành phải từ biệt sư phụ xuống núi.

Sau khi xuống núi, Khương Tử Nha đã 72 tuổi, nhờ sự giới thiệu của một người bạn, đã kết hôn cô con gái lớn Mã Thị 60 tuổi của Hoàng Hoa làm vợ.

Mã Thị xét thấy Khương Tử Nha quả thực vô dụng, làm gì cũng không nên, nhưng ăn thì ăn gì cũng sạch sành sanh. Mã Thị ngày ngày đều thúc ép Khương Tử Nha, Khương Tử Nha thật không còn cách nào khác, đành làm lại nghề cũ của mình là toán quái cho người ta.

Không ngờ vì toán quái mà gây ra tai họa động trời, thiêu chết Tì Bà Tinh ngọc thạch, đắc tội với Đát Kỷ, mới bị bắt vào thành Triều Ca, kết quả Khương Tử Nha do tài năng nên được phong làm quan. Thấy Trụ Vương hồ đồ, Khương Tử Nha dứt khoát từ bỏ quan, dự định đầu quân cho Tây Kỳ. Thế là Khương Tử Nha đến bên sông Vị câu cá chờ Tây Bá Hầu Cơ Xương.

Một ngày nọ, trước khi xuất hành Văn Vương đã xem bói, biết được lần này xuất hành, ông sẽ gặp bậc thầy đế vương mà Thượng Thiên phái tới phụ tá ba đời của ông ở bên dòng sông Vị, thế là ông trai giới tắm rửa ba ngày, rồi mới long trọng xuất hành.

Văn Vương ngồi xe đến bên sông Vị, chỉ nhìn thấy một ông lão tóc trắng xoá đang ngồi bên bờ sông câu cá. Văn Vương trò chuyện, thấy ông lão chính là bậc kỳ tài ẩn dật tì tôn kính lắm. Cuối cùng Văn Vương hỏi: "Làm sao có thể khiến thiên hạ quy thuận?"

Lão nhân đáp rằng: "Lấy gia đình làm căn bản để có được quốc gia, thì quốc gia sẽ là của mình. Lấy quốc gia làm căn bản để có được thiên hạ, thì thiên hạ sẽ quy phục. Có thể chia sẻ với người trong thiên hạ, chính là nhân ái. Giải quyết khổ nạn của mọi người, giải cứu trong lúc nguy cấp, chính là ân đức. Có thể mưu cầu lợi ích cho người trong thiên hạ, để người người có cuộc sống tốt lành, thì đó chính là vương đạo. Nơi có vương đạo, nhân ái, ân đức thì người trong thiên hạ sẽ quy thuận”.

Văn Vương vội vàng tiến lên một nước, khom mình xuống đất nói: "Tiên sinh giảng rất hay. Ngài chính là vị thầy của đế vương tam triều do Thượng Thiên phái tới phò tá ta”.

Nói rồi, Văn Vương vội vàng mời Khương Tử Nha lên xe. Khương Tử Nha muốn thử lòng thành của Văn Vương, bèn lấy lý do mình tuổi cao sức yếu, đi đứng không thuận tiện để nhờ Văn Vương cõng mình đi. Văn Vương vội vàng cúi xuống cõng Khương Tử Nha, cho đến khi mỏi lưng rồi mới đặt Khương Tử Nha lên xe của mình, để con trai ông kéo xe.

Văn Vương cõng Khương Tử Nha đi 48 bước, tương ứng với 48 vị hoàng đế của nhà Chu. Con trai Văn Vương kéo xe Khương Tử Nha đi 808 bước, tương ứng giang sơn kéo dài 808 năm của nhà Chu.

Sau khi tiêu diệt nhà Thương, Khương Tử Nha phụng chỉ phong Thần hoàn tất, quay trở về núi Côn Luân bái kiến Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn vẫn nói câu nói cũ:

"Đồ nhi à, con căn cơ nông cạn, cho nên kiếp này chưa tu thành được, vẫn phải chuyển sinh đến nhân gian tu tiếp, hi vọng một ngày kia, con sẽ trở thành Đại La Kim Tiên”.

Thế rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Khương Tử Nha: "Con đi đi, con lần này hạ thế tu hành, ta sẽ an bài cho con một thân thể có trái tim long lanh 9 lỗ".

Chuyển sinh thành Tôn Tẫn

Tuy nhiên, trái tim long lanh 9 lỗ phải 500 năm mới có 1 người có được, cho nên Khương Tử Nha phải đợi 700 năm trước khi chuyển sinh thành Tôn Tẫn.

Tôn Tẫn này sinh ra thông minh cơ trí, không giống người phàm, theo sư phụ Quỷ Cốc Tử học chiến thuật binh pháp. Quỷ Cốc Tử, cao thâm huyền bí, tinh thông học vấn bách gia, đã thấy được Tôn Tẫn là Khương Tử Nha chuyển sinh, nên lại càng yêu mến ông.

Quỷ Cốc Tử trong lòng biết rằng, mặc dù Khương Tử Nha kiếp trước phụng chỉ phong Thần, nhưng trong chiến tranh đã giết chết rất nhiều người, nên kiếp này chuyển sinh thành Tôn Tẫn, tất sẽ có kiếp nạn, nhưng sẽ không mất đi sinh mạng.

Cùng bái làm môn hạ của Quỷ Cốc Tử còn có đại sư huynh của Tôn Tẫn là Bàng Quyên. Học nghệ ba năm, Bàng Quyên cảm thấy mình đã học thành tài muốn tìm nơi dụng võ. Bàng Quyên muốn đến nước Ngụy làm quan.

Trước khi rời đi, Quỷ Cốc Tử còn năm lần bảy lượt cảnh cáo anh ta rằng: "Nhất định không được lừa người, nếu không sẽ hại người hại mình".

Trước khi đi, Bàng Quyên hứa hẹn với Tôn Tẫn rằng: "Khi công thành danh toại, nhất định sẽ mời Tôn Tẫn cùng hưởng vinh hoa. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chịu chết dưới vạn mũi tên".

Bàng Quyên sau khi xuống núi được Ngụy Vương rất trọng dụng. Ngụy Vương nghe nói Bàng Quyên còn có một sư đệ đồng môn là Tôn Tẫn, cũng là bậc kỳ tài kiệt xuất, nên khao khát tìm cầu. Ngụy Vương chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, phái người đến Quỷ Cốc mời Tôn Tẫn xuất sơn.

Khi Tôn Tẫn ra đi, Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông một cái túi bằng gấm, và dặn dò nhiều lần rằng, nhất quyết không được mở túi gấm này trước thời khắc sinh tử. Tôn Tẫn từ biệt sư phụ Quỷ Cốc Tử rồi theo sứ nước Ngụy xuống núi, lên xe mà đi.

Khi đến nước Ngụy, Bàng Quyên bề ngoài thì cười tươi chào hỏi, nhưng trong lòng thì không vui vẻ, lại biết được rằng sau khi mình xuống núi, Quỷ Cốc Tử đã dạy cho Tôn Tẫn 13 thiên Binh pháp Tôn Tử, một bí kíp không truyền cho người nào khác, điều này thực sự khiến tâm can Bàng Quyên thêm buồn bực. Bàng Quyên trắng đêm không ngủ, sợ rằng vị trí của mình ở Nguỵ quốc không biết rồi sẽ ra sao. Nghĩ thầm chỉ có ra tay trước, mới có thể trừ dứt hậu hoạ.

Bàng Quyên bắt chước bút tích của Tôn Tẫn, ngụy tạo một bức thư viết rằng Tôn Tẫn dự định phản bội Ngụy quốc và đầu quân cho Tề quốc, làm bằng chứng thông đồng với kẻ địch và giao nộp cho Ngụy vương. Thế là Tôn Tẫn bị chặt chân đã thành phế nhân. Nhưng điều Bàng Quyên mong muốn trong lòng chính là 13 thiên Binh pháp Tôn Tử trong tay Tôn Tẫn.

Tôn Tẫn bị chặt chân đã thành phế nhân.
Tôn Tẫn bị chặt chân đã thành phế nhân. (Ảnh SOH)

Bàng Quyên đưa Tôn Tẫn đã bị tàn phế trở về trong phủ của mình, chăm sóc ân cần. Lúc này, Tôn Tẫn vẫn chưa hay biết gì, đối mặt với sự quan tâm từng ly từng chút của sư huynh dành cho mình, thì trong lòng cảm động hết sức. Trước sự năn nỉ của Bàng Quyên, Tôn Tẫn cũng cảm thấy mình đã là phế nhân, không còn khả năng cầm quân đánh trận nữa, nên bắt đầu chép lại 13 thiên Binh pháp Tôn Tử, dự định giao cho Bàng Quyên.

Một người hầu trong phủ của Bàng Quyên thực sự không đành lòng nên đã bí mật nói với Tôn Tẫn. Hóa ra tất cả những chuyện này là do Bàng Quyên sắp đặt, chỉ để lừa gạt nhằm lấy được Binh pháp Tôn Tử.

Tôn Tẫn không bao giờ tưởng tượng được rằng người huynh đệ đồng môn tình cảm như tay với chân lại có thể hạ độc thủ như thế đối với mình. “Nhưng bây giờ ta đang ở trong phủ của Bàng Quyên, hiện tại mình không còn chân nữa, có mọc thêm cánh cũng khó thoát, chẳng lẽ là số mệnh của mình như vậy sao?”

Nghĩ đến đó Tôn Tẫn đã rơi lệ. Đột nhiên, Tôn Tẫn nhớ ra túi gấm mà Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông trước khi rời đi, rồi vội vàng mở bộ túi ra thì thấy 2 chữ “giả điên".

Tôn Tẫn bắt đầu nói lời điên cuồng, giả ngây giả dại, cả ngày không chải đầu rửa mặt. Bàng Quyên sợ rằng Tôn Tẫn lừa mình nên sai người ném Tôn Tẫn vào chuồng lợn, rồi sai người giám sát bí mật. Không ngờ, Tôn Tẫn vẫn một mực ở trong chuồng lợn, ăn, uống rồi ngủ, thậm chí ăn phân uống nước tiểu, lúc đó mới lừa được Bàng Quyên. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của sứ giả Tề quốc, Tôn Tẫn trải qua ngàn vạn gian hiểm mới về được Tề quốc.

Trải qua phen chìm nổi này, có thể nói là ông đã chịu đựng hết thảy gian khổ trên đời, đã trả hết nợ kiếp trước. Tôn Tẫn đã đánh trận Mã Lăng với sư huynh Bàng Quyên, Bàng Quyên bị vạn mũi tên bắn vào thân mà chết dưới cây đại thụ.

Sau trận chiến Mã Lăng, Tôn Tẫn được 7 nước ban ấn tướng quốc, công thành danh toại, nhưng ông lại quy ẩn tu hành, cuối cùng đắc Đạo thành Tiên. Khai mở trí huệ rồi biết mình đời trước là Khương Tử Nha, chuyển sinh đến thế gian là để tu Đạo thành Tiên.

Tôn Tẫn giờ đã đắc Đạo thành Tiên, nhưng nhận thấy chân mình đã bị hỏng, nếu mang bộ dạng như vậy mà thành Tiên, thì cứ mãi ngồi trên xe lăn như vậy sao? Thật là làm tổn hại đến uy nghiêm của Thần Tiên. Thế là Tôn Tẫn quyết định chuyển sinh lần nữa để tu hành.Để đợi có trái tim 9 lỗ, ông phải đợi thêm 500 năm nữa trong âm tào địa phủ.

Chuyển sinh thành Gia Cát Lượng

Trong nháy mắt cũng đến thời Tam Quốc, kiếp này Tôn Tẫn, người đã tu thành từ kiếp trước lại chuyển sinh thành Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng đến năm sáu tuổi không nói được, cha mẹ Gia Cát Lượng rất sầu muộn, hoá ra lại sinh ra một đứa con trai bị câm?

Năm Gia Cát Lượng tám tuổi, có một lão Đạo sĩ đi vào thôn hoá duyên, đám trẻ con nhìn thấy người lạ, háo hức đến xem, cậu bé Gia Cát Lượng cũng ở trong đám trẻ con và chạy theo chúng. Lão Đạo sĩ liếc mắt liền nhìn ra khí chất phi phàm của cậu bé Gia Cát Lượng này, thế là liền cùng cậu vào nhà.

Khi vợ chồng nhà Gia Cát nhìn thấy một Đạo sĩ già tới nhà, liền vội vàng tiến đến chào hỏi và chuẩn bị cơm chay cho vị Đạo sĩ. Vị Đạo trưởng nói rằng ông có thể chữa khỏi bệnh câm của tiểu công tử đây, nhưng phải nhận Gia Cát Lượng làm đồ đệ và dẫn lên núi tu hành. Vợ chồng già nhà Gia Cát vui vẻ đồng ý.

Từ đó về sau, cậu bé Gia Cát Lượng theo vị Đạo trưởng học thuật, thiên văn, địa lý, bát quái và binh pháp, lão Đạo trưởng truyền lại mọi thứ cho Gia Cát Lượng. Hạ qua rồi đông đến, mặc cho mưa gió, thoáng cái 5 năm trôi qua, Gia Cát Lượng mỗi ngày đều lên núi đúng giờ để thỉnh giáo.

Một hôm, khi Gia Cát Lượng xuống núi thì bất ngờ cuồng phong gào thét, mưa lớn trút xuống. Vừa hay ngay lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang, cậu chạy nhanh vào trong miếu trú mưa. Không ngờ, khi vừa đến gần cửa miếu, thì từ bên trong một nữ tử ra đón và cho Gia Cát Lượng vào miếu. Từ đó, mỗi lần đi ngang qua, nữ tử kia đều nhiệt tình tiếp đãi cậu, có lúc hai người đánh cờ, có lúc chuyện trò, rất vui vẻ.

Dần dần, Gia Cát Lượng nghe vị Đạo sĩ giảng pháp, cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ, những gì vị Đạo trưởng giảng, cậu đều nghe không vào đầu, khó nhớ kỹ được.

Lão Đạo sĩ thấy ông đã hiểu chuyện, bèn nói cho ông biết nữ tử kia nguyên lại là một con Tiên hạc trên Thiên Cung. Vì ăn vụng đào của Vương Mẫu Nương Nương, nên bị giáng xuống trần gian để chịu khổ. Tiên hạc kia hạ phàm xuống thế gian, không nghĩ tới tu hành, mà chỉ một mực ham hưởng yên vui. Sư phụ nói: "Nếu con bị sắc đẹp của nàng làm cho mê muội, nếu cứ tiếp tục ngây ngô dại dột, thì hết thảy nỗ lực đều là phí công nhọc sức".

Đạo sĩ đưa cây trượng đầu rồng cho Gia Cát Lượng và căn dặn cậu, hãy thừa dịp ban đêm khi Tiên hạc đến Thiên Hà tắm rửa, hãy dùng lửa đốt quần áo của nó, nó không biến thành mỹ nữ dẫn dụ con nữa. Có điều lúc đó Tiên hạc sẽ thẹn quá hoá giận, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sư phụ giao cho Gia Cát Lượng cây trượng đầu rồng để phòng vệ.

Gia Cát Lượng ghi nhớ lời căn dặn của sư phụ, ban đêm đến giờ tý, cậu đến phá am đốt quần áo của Tiên hạc. Tiên hạc nhìn thấy lửa cháy trong am, lập tức từ Thiên Hà lao xuống và mổ vào mắt Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cầm cây trượng đầu rồng hất hạc xuống đất. Cậu đưa tay ra bắt Tiên hạc, nó liều mạng thoát ra và bay lên không trung. Gia Cát Lượng chỉ tóm được lông đuôi của con Tiên hạc.

Để nhắc nhở bản thân không bê trễ việc học, Gia Cát Lượng dùng lông đuôi làm thành một cây quạt và luôn mang bên thân mình để nhắc nhở bản thân. Từ đó Gia Cát Lượng bắt đầu dốc lòng tu luyện, cho đến khi gặp Lưu Bị ba lần đến thỉnh cầu. Khi đó Gia Cát Lượng từ lâu đã thông thuộc thuật số suy diễn sự biến thiên của thế đạo, thông qua xem xét thiên tượng có thể biết được chiều hướng của đại sự trong thiên hạ.

Nhờ có ký ức mạnh mẽ từ nhiều năm tu luyện của Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng cả một đời, không chỉ thần cơ diệu toán viết ra cuốn dự ngôn “Mã tiền khoá" tiên đoán chuyện hậu thế, mà đánh trận cũng vô cùng lợi hại. Hỏa Thiêu gò Bác Vọng, hỏa thiêu Tân Dã, hỏa thiêu Xích Bích, hỏa thiêu quân Đằng Giáp, thần cơ diệu toán, dụng binh như Thần.

Gia Cát Lượng. (Tranh Winnie Wang)

Nhưng trong cuộc nam chinh đánh Mạnh Hoạch, khi Mạnh Hoạch mượn ba vạn quân giáp mây để chống cự, quân giáp mây không sợ dao, không sợ nước, Gia Cát Lượng dụ họ vào sơn cốc, chặn cả hai đầu rồi phóng hỏa. Ba nghìn quân giáp mây vật lộn trong biển lửa, tiếng kêu rên thống khổ rốt cục đã khơi dậy bản tính của Gia Cát Lượng.

Ông nhớ tới kiếp trước của kiếp này, đến đây là để tu luyện, chiến tranh tuy thuận theo ý Trời, nhưng thiêu chết nhiều sinh mạng vô tội như thế, là phạm tội sát sinh to lớn, do đó không chỉ ảnh hưởng đến thọ mệnh, mà còn bị rơi rớt tầng thứ. Mang theo tiếc nuối của kiếp này, Gia Cát Lượng lại một lần nữa chuyển sinh.

Chuyển sinh thành Lưu Bá Ôn

Đến triều Đại Minh, lại một lần 500 năm nữa trôi qua, dân gian có câu ngạn ngữ rằng: "Chia ba thiên hạ Gia Cát Lượng, thống nhất giang sơn Lưu Bá Ôn."

Lưu Bá Ôn đời này không chỉ biết Thiên mệnh, hành nhân sự, tận tâm tận lực phò tá cho vương triều Đại Minh; mà những dự ngôn ông lưu lại cho hậu thế, thậm chí đến thế hệ chúng ta hôm nay, vẫn có sức cảnh tỉnh rất lớn. Điều đó đủ để thấy được mức độ ảnh hưởng rất lớn của Lưu Bá Ôn.

Chu Nguyên Chương có được một người như ông giống như hổ mọc thêm cánh, Lưu Bá Ôn đã lập công lao hiển hách cho triều Đại Minh.

Người ta thường nói Lưu Bá Ôn có thể sánh vai với Gia Cát Lượng. Kỳ thực, Lưu Bá Ôn chính là Gia Cát Lượng chuyển sinh.

Một lần khi Lưu Bá Ôn trú ngụ ở Thiếu Thành thì vừa hay trú ở phủ cũ của Khổng Minh, trong phủ có một tấm biển đề lên dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất nhân". Ông hỏi tuỳ tùng: “Ai mà khẩu khí to vậy, dám tự xưng mình là người đệ nhất trong thiên hạ?”

Tuỳ tuỳ nói rằng: “Đó là tiên sinh Khổng Minh thời Tam Quốc”.

Nghe xong, Lưu Bá Ôn nghĩ thầm: “Khổng Minh dù là bậc kỳ tài hiếm có, nhưng sáu lần Bắc phạt Trung Nguyên đều không có kết quả, biết rõ ý Trời không thể trái mà vẫn làm, vậy mà còn dám ngông cuồng xưng là thiên hạ để nhất nhân ư”.

Thế rồi Lưu Bá Ôn sai bảo kẻ hầu cận: “Người đâu, hạ tấm bia này xuống.”

Khi đoàn tùy tùng gỡ tấm biển xuống, thì phát hiện còn có một tấm biển ở giữa, một bài thơ tứ ngôn hiện ra:

Quân sư triều trước Gia Cát Lượng
Quân sư triều sau Lưu Bá Ôn,
Năm trăm năm trước ta biết ngươi,
Năm trăm năm sau ngươi biết ai?

Lưu Bá Ôn vừa nhìn thấy, lập tức khởi lòng tôn kính đối với Gia Cát Lượng, hoá ra, 500 năm trước Gia Cát Lượng đã tính ra rằng, sẽ có ngày hôm nay.

Lưu Bá Ôn một hôm tình cờ đi qua một ngôi miếu, trong miếu có một tấm bia đá, trên tấm bia ghi: “Trước Khương Thượng, sau Tôn Tẫn, 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn”.

Lưu Bá Ông lập tức sáng tỏ rằng, nguyên lai mấy đời trước chuyển sinh đều là để tu luyện đắc Đạo thành Tiên, thế rồi, ông rời xa thế tục đi tu hành.

Lưu Bá Ôn. (Ảnh SOH)

Khi Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế cho Chu Nguyên Chương cũng đã suy đoán rất nhiều sự tình của hậu thế. Trong đó có ba dự ngôn lớn là: “Thiêu Bính Ca", “Kim Lăng tháp bi văn" và “Cứu kiếp bi văn".

Hầu hết các dự ngôn của Lưu Bá Ôn đã ứng nghiệm, trong đó 1 dự ngôn quan trọng nhất, được nhiều người cho rằng ông dự ngôn vào thời đại mạt thế mạt kiếp hiện nay, Đức Phật Di Lặc hạ thế độ nhân. Trong đó có một số câu đáng chú ý như sau:

"Không giống tăng, không giống Đạo, đầu đội mũ lông nhung 4 lạng, chân Phật không ở trong chùa chiền, Ngài nắm Di Lặc nguyên đầu giáo".

“Vạn tổ hạ thế, ngàn Phật giáng phàm, khắp trời tinh tú, La Hán Chân Nhân, đầy trời Bồ Tát, khó thoát kiếp này. Đó là Đức Phật tương lai truyền Đạo ở hạ giới. Tất cả chư Phật và chư tổ trên trời và trên thế giới, nếu không gặp con đường sợi dây vàng này, đều không thể thoát khỏi thảm họa này, bị cắt quả vị, thời mạt hậu 81 kiếp nạn đã bí mật đặt định".

Triều Đại Minh cho đến nay vừa tròn năm trăm năm, không biết Lưu Bá Ôn đã tu luyện đắc Đạo hay chăng, nhưng những dự ngôn mà ông lưu lại quả thực đã để lại rất nhiều lời cảnh tỉnh cho con người đang còn mê mang trong đại kiếp nạn.

Nếu ngày nay có thể có được nhiều người hơn nhìn thấy dự ngôn của Lưu Bá Ôn, đề phòng trước tai họa và có thể vượt qua được tai ương, thì chắc chắn chúng ta sẽ tích lũy được đại đức cho Lưu Bá Ôn. Khương Tử Nha 3000 năm lưu hồi chuyển kiếp cuối cùng cũng có thể thành chính quả.

Nhân sinh giống như một vở kịch, luân hồi chuyển thế mấy nghìn năm, công danh thành bại do ai sắp xếp? Và sắp xếp vì lẽ gì?. Phải chăng như trong dự ngôn của ông tiết lộ, là để mọi người vào thời mạt kiếp, đi theo “Con đường sợi dây vàng”, tức là đi theo Đức Phật Di Lặc để có thể trở về Thiên quốc.

Trung Hòa tổng hợpBÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện luân hồi của Khương Tử Nha