Chùm ảnh: Cuộc diễu hành lớn của Pháp Luân Công ở New York thể hiện sự hòa ái và tốt đẹp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra thế giới, và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25. Vào ngày 10 tháng 5, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan, New York và tổ chức một cuộc diễu hành lớn. Các biểu ngữ và bảng trưng bày giống như bức trường thành. Đội hình diễu hành rất lớn, khung cảnh tráng lệ.

Cuộc diễu hành lớn khắp Manhattan này bắt đầu từ Dag Hammarskjoid Plaza tại Đường 47 và Đại lộ số 2 lúc 11 giờ sáng ngày 10 tháng 5. Đội hình đi qua Phố 42, Nhà ga Trung tâm Grand, Công viên Bryan, Quảng trường Thời Đại, và cuối cùng kết thúc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York trên đường 42 và Đại lộ 11, với tổng chiều dài khoảng 2 dặm Anh(khoảng 3,2 km).

Đội hình bao gồm ba đội chính, đó là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Ủng hộ 430 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Dẫn đầu là Đoàn nhạc Thiên quốc Pháp Luân Đại Pháp uy nghiêm. Họ biểu diễn các khúc nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Bài ca thiêng liêng”, “Tặng báu vật”, “Pháp Luân Thánh Vương” và các khúc nhạc khác, tiếng nhạc vang vọng khắp bầu trời Manhattan.

Ngay sau đó, các biểu ngữ rực rỡ tươi sáng như “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện- Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”, và mô hình sách khổng lồ “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công bằng tiếng Trung và tiếng Anh, ngoài ra còn có xe hoa chủ đề "Thiên cung Tiên cảnh", đồ hình Pháp Luân xoay chuyển, múa rồng, múa sư tử, biểu diễn trống Taiko, cờ các màu sắc rực rỡ, đội múa hoa sen, ô nhiều màu sắc, xe biểu ngữ lớn, nhiều biểu ngữ ngang và dọc bằng tiếng Trung và tiếng Anh, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, biểu diễn trống lưng, v.v., thể hiện Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới và sự tốt đẹp của “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, một số học viên Pháp Luân Công ở Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Zhang Jingyi/The Epoch Times)

Trương Tĩnh Di - Epoch Times
Thanh Hà biên dịchBÀI CHỌN LỌC

Chùm ảnh: Cuộc diễu hành lớn của Pháp Luân Công ở New York thể hiện sự hòa ái và tốt đẹp