Đời người phải chăng có định số: Đứa trẻ chưa sinh đã được đạo sĩ tiên đoán vận mệnh một đời

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người xưa nay không tin vào định số, tuy nhiên trong lịch sử đã từng ghi chép rất nhiều những câu chuyện vô cùng ly kỳ mà khoa học ngày nay không thể giải thích nổi. Ví như một người ngay cả khi chưa sinh ra đã được người khác đoán mệnh, không sai chệch chút nào...

Vào những năm triều đại nhà Tống, có một đạo sĩ tên Hoàng Sơn Nhân tinh thông tướng số, am tường chiêm quẻ. Đương thời có một vị quan nhân tên gọi Diệp Trợ, tự là Thiên Hữu, giữ chức Mục châu Kiến đức uý. Vì bản thân mãi chưa có con nên mới nhờ Hoàng Sơn Nhân xem tướng vận cho để cầu tự.

Hoàng Sơn Nhân đáp: “Con của ông sau này vô cùng hiển quý, có thể làm quan đến chức Tiết độ sứ. Tuy nhiên ông phải đợi sau 30 tuổi mới nên sinh con, nếu ông muốn có con sớm, vậy đứa trẻ này sinh ra sẽ không thể thành người xuất chúng.

Mặc dù lúc này Thiên Hữu vẫn chưa có con nhưng đạo sĩ Hoàng Sơn Nhân đã biết được con của Thiên Hữu sau này hậu vận ra sao, lại còn biết người đó có thể làm tới chức Tiết độ sứ, xem ra vị đạo sĩ này gần như đã tiên đoán được cả một đời hậu nhân của gia đình Thiên Hữu.

Thiên Hữu đang mong mỏi có con, nhưng lại nghe được mấy lời này - phải đợi sau 30 tuổi mới có con - nên trong lòng rất không vui. Sau đó ông ta rời tới Củng Châu làm quan, Hoàng Sơn Nhân cũng tới đó.

Thiên Hữu lại một lần nữa nhờ Hoàng Sơn Nhân dùng Chu Dịch xem cho mình một quẻ. Thiên Hữu bốc được quẻ Bí. Hoàng Sơn Nhân xem quẻ nói: “Thần hôm nay tại thổ thượng, “Thổ" cộng với “Bí" là một chữ “Bổn", chắc chắn ông sẽ sinh được con trai. Nhưng sẽ có nỗi đau mất mát!”.

Quả nhiên không lâu sau đó vợ của Thiên Hữu sinh được một người con trai, nhưng mấy năm sau thì người mẹ qua đời.

Quả nhiên không lâu sau đó vợ của Thiên Hữu sinh được một người con trai
Quả nhiên không lâu sau đó vợ của Thiên Hữu sinh được một người con trai. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Con trai của Thiên Hữu được đặt tên là Diệp Thiếu Ôn (1077 - 1148), năm Thiệu Khánh thứ 4 (1097) Diệp Thiếu Ôn thi đậu tiến sĩ, trở thành con rể của viên quan Chuẩn đông Đề hình - Chu Đồng. Một lần Chu Đồng mời được Hoàng Sơn Nhân đến phủ làm khách, Diệp Thiếu Ôn liền nhờ ông xem cho một quẻ. Diệp Thiếu Ôn khi ấy bốc được quẻ “Tấn"

Hoàng Sơn Nhân nói: “Ba năm sau sẽ sinh đôi con gái, quẻ Tấn, Khôn hạ Ly thượng, nhị âm dã. Chữ Tấn (晋) từ 2 bộ khẩu, hào từ nhật; trú nhật tam tiếp, cũng giống như 3 năm vậy. Đợi sau khi việc này ứng nghiệm rồi ta sẽ đến nói cho cậu biết tiền đồ của mình".

Lời nói của Hoàng Sơn Nhân khiến cho Diệp Thiếu Ôn có chút khó chịu, cứ như thể mọi việc đều đã có định số, tuy nhiên không còn cách nào khác đành phải chịu. Quả nhiên ba năm sau, vợ của Diệp Thiếu Ôn sinh đôi hai người con gái.

Một lần Diệp Thiếu Ôn từ Duy Dương trở về Ngô Hưng, trên đường gặp Hoàng Sơn Nhân, Diệp Thiếu Ôn liền thỉnh cầu: “Những điều tiền bối nói khi xưa đều đã ứng nghiệm rồi. Năm đó thái độ của tại hạ đối với tiền bối có chỗ không phải khiến cho tiền bối có lời mà chưa nói hết, giờ đây xin hãy nói hết cho tại hạ được nghe!”.

Hoàng Sơn Nhân đáp: “Cậu là quý nhân, sau này sẽ có quyền cao chức trọng, vào triều làm quan, cuối cùng có thể làm đến chức Tiết độ sứ. Vậy nên cậu nhớ cẩn thận hành vi của mình, khiêm cung cẩn trọng, không lộ tài năng".

Diệp Thiếu Ôn nghe xong rất lấy làm kinh ngạc. Sau khi trở về nhà liền đem chuyện này kể với cha mình, Thiên Hữu nghe xong nói: “Điều này khiến cha nhớ lại một việc 30 năm trước, cũng có một người họ Hoàng nói cho cha biết trước ngày con sinh ra, đồng thời còn nói con sẽ vào triều làm quan. Lẽ nào đây chính là một người?”.

Thiên Hữu nói xong liền sai con đi mời Hoàng Sơn Nhân đến, quả nhiên là cùng một người. Cha con nhìn nhau vui vẻ, cả hai từ đó hết lòng kính trọng, đối đãi ân cần với Hoàng Sơn Nhân.

Đến thời Nam Tống, Cao tổ năm Kiến Viêm, Diệp Thiếu Ôn nhậm chức Thượng thư Tả thừa. Năm Thiệu Hưng thứ 16 thời vua Tống Cao Tông, Diệp Thiếu Ôn khi đó đã 70 tuổi, dâng sớ cáo lão hồi hương. Diệp Thiếu Ôn từng kinh qua chức quan Văn điện học sĩ đến Sùng Khánh Quân Tiết độ sứ, sau khi về hưu 2 năm thì qua đời. Thực tế cho thấy cả một đời của Diệp Thiếu Ôn đều được Hoàng Sơn Nhân dự báo trước, không hề sai lệch.

Minh Vũ

(Theo: Di kiên giáp chí, quyển 8).BÀI CHỌN LỌC

Đời người phải chăng có định số: Đứa trẻ chưa sinh đã được đạo sĩ tiên đoán vận mệnh một đời