Gần 40 quan chức bang New York gửi thư khen và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra thế giới, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, và là ngày sinh nhật của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp - Đại sư Lý Hồng Chí, gần 40 quan chức bang New York đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng.

Gần 40 quan chức bang New York đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bao gồm: lãnh đạo hai đảng tại Quốc hội và cơ quan lập pháp bang, lãnh đạo Hội đồng thành phố New York, cũng như các quan chức quận, thành phố, thị trấn các cấp, chúc mừng 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá ra thế giới, và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, cũng như ngày sinh nhật của người sáng lập - Đại sư Lý Hồng Chí.

Gần 40 quan chức bang New York đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng ngày 13-5. (Ảnh Epoch Times)

Trong đó, Lãnh đạo đa số Hạ viện Elise Stefanik đã ban hành lệnh khen thưởng đặc biệt từ Quốc hội Hoa Kỳ “để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, và kỷ niệm 25 năm sự kiên trì của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đã gửi thư chúc mừng để cảm ơn các học viên Pháp Luân Công, vì những đóng góp của họ trong việc cải thiện thế giới, và sự đa dạng của bang New York. Trong thư chúc mừng, ông viết:

“Hôm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Tôi tự hào về Pháp Luân Đại Pháp. Hoan nghênh cộng đồng (tu luyện) Đại Pháp, vì công việc liên tục và tác động tích cực của họ đối với nhiều khía cạnh trong cuộc sống của các thành viên và công chúng"...

“Việc cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận nhiều thứ thiết yếu là điều quan trọng đối với sự thịnh vượng của người dân New York, và nhiều người khác trên khắp thế giới, vì vậy tất cả chúng ta đều chúc mừng ngày kỷ niệm nà,y và biết ơn Đại sư Lý Hồng Chí vì đã tạo ra hoạt động này".

“Với tư cách là thành viên Hạ viện của Khu vực Quốc hội số 8, tôi muốn cảm ơn toàn thể các học viên Pháp Luân Công, vì những đóng góp của họ trong việc cải thiện thế giới và sự đa dạng của Bang New York. Tôi chúc mọi người có một Ngày Pháp Luân Đại Pháp đáng ghi nhớ".

Nghị sĩ Pat Ryan đã gửi một video đặc biệt chúc mừng. Nghị sĩ Pat Ryan nói: "Tôi rất vinh dự được đại diện cho Dragon Spring và toàn thể cộng đồng với tư cách là Nghị sĩ Hạ viện. Tôi chúc tất cả các bạn một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ! Nhân kỷ niệm 25 năm ngày đặc biệt này, chúng ta cùng nhau tôn vinh những giá trị đức tin quan trọng của các bạn, đó cũng là giá trị của toàn bộ cộng đồng của chúng ta”.

Nghị sĩ Pat Ryan đã gửi một video đặc biệt chúc mừng. (Chụp video)

Ngoài ra, Thượng viện bang New York đã thông qua “Nghị quyết 2354” vào ngày 7 tháng 5 để chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 vào ngày 13 tháng 5 năm 2024”. Đây là năm thứ 12, Thượng viện bang New York thông qua nghị quyết chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thượng viện bang New York đã thông qua “Nghị quyết 2354” vào ngày 7 tháng 5 để chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 vào ngày 13 tháng 5 năm 2024”. (Ảnh Epoch Times)

Bản nghị quyết có đoạn viết rằng: “Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng trăm triệu người luyện tập, được hàng trăm triệu người yêu mến, và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng (lưu ý: thực tế hơn 10.000 giải thưởng).”

“Cơ quan lập pháp (bang New York) long trọng chúc mừng các hoạt động kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 vào ngày 13 tháng 5 năm 2024".

Thanh Hà tổng hợp từ NTDTV và Epoch TimesBÀI CHỌN LỌC

Gần 40 quan chức bang New York gửi thư khen và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới