Hồ Dầu Tiếng: Xả hơn 7 triệu m³ nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với tổng lượng xả 7,13 triệu m³ từ hồ Dầu Tiếng K1+500 kênh tiêu Phước Hội Bến Đình với lưu lượng 15 m³/s để tạo nguồn, đẩy mặn, giữ ngọt trên sông Vàm Cỏ Đông.

Ngày 23/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đã nhận được văn bản thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam về việc tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để tạo nguồn, đẩy mặn, phục vụ người dân sản xuất.

Theo đó, công ty quyết định tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông qua K1+500 kênh tiêu Phước Hội Bến Đình với lưu lượng 15m3/s (bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 28/4) với tổng lượng xả 7,13 triệu m3.

Sau thời gian trên, công ty duy trì dòng chảy sau cống điều tiết K1+500 theo quy định. Đồng thời, tùy vào triều, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Công ty cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường lấy nước, tích trữ nước trong nội đồng và sử dụng hiệu quả; khuyến cáo người dân đây là nguồn nước bổ sung trong thời gian xâm nhập mặn lên cao, chưa đảm bảo phục vụ cho việc xuống giống vụ lúa hè thu 2024.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, do ảnh hưởng của tình hình nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn ra gay gắt, mực nước trên các sông, kênh, rạch xuống thấp.

Ngoài ra, xâm nhập mặn trên 2 tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đã vào nội địa hơn 100km tính từ cửa sông Soài Rạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, vào ngày 17/4, tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4.

Việt Nam Xã hội

Hồ Dầu Tiếng: Xả hơn 7 triệu m³ nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn