Hướng về Washington

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kính tặng Tổng thống Donald Trump và nhân dân Mỹ quốc.

Hướng về Washington (*)
Không phải "làm chính trị"
Hướng về Washington
Vì tình yêu công lý!

Bao nhiêu năm mộng mị
Trong mua chuộc dối lừa
Ôi nước Mỹ tự do
Bị tà linh đánh cắp!

"Tiếng kèn" - Trump vang khắp (**)
Gọi công lý lương tri
Khi nhân loại suy vi
Cần thuận theo Chính nghĩa

Kìa "đầm lầy ma quỷ"
Câu kết với ngoại bang
Giở đủ trò dối gian
Giết niềm tin, chân tướng:(***)
Này hô hào thác loạn
Này cổ xúy phá thai
Này phá hoại tương lai
Đánh cắp bao công nghệ

Này thao khống tiền tệ
Này bức hại đức tin
Này gây rối an ninh
Đòi nhập cư trái phép

Này thông tin bóp nghẹt
Điều khiển giới truyền thông
Hòng bịt miệng người dân
Và "dẫn đường dư luận"

Này "mưu hèn kế bẩn"
Cho người chết đi bầu
Máy chủ tận đâu đâu
Cũng đổi thay lá phiếu!

Này khuếch trương giọng điệu
Tung hô "Tổng thống hờ"
Này ngoảnh mặt làm ngơ
Trước bao nhiêu chứng cứ...

Ôi vận mệnh sinh tử
Của nước Mỹ tự do
Ôi xứ sở Cờ hoa
Và tương lai nhân loại!

Nếu một khi Lẽ Phải
Bị đổi trắng thay đen
Thế giới sẽ rối ren
Trong "trò chơi ma quỷ"

Chuyện của riêng nước Mỹ
Hay chuyện của muôn nhà?
Chuyện của xứ Cờ hoa
Hay tương lai nhân loại?

Một quốc gia "bất bại"
Tự do và phồn vinh
Bị ma quỷ tà linh
Thâm nhập và phá rỗng

Như "sâu tằm" ăn rộng
Giết chết cả "ruộng dâu"
Nước Mỹ là khởi đầu...
Tương lai: cần minh bạch!

Đức tin là sức mạnh
Chính nghĩa là lương tri
Khi đạo đức suy vi
Cần xuất ra Thiện niệm

Cả năm châu bốn biển
Chúc Mỹ quốc an bình
Vượt qua mọi điêu linh
Giữ vững nền độc lập!

Tiếng kèn - Trump vang khắp
Hướng về Washington
Vì Chính nghĩa, niềm tin
Vì tương lai nhân loại!...

FB: Vô danh cư sỹ

Chú thích:
(*) Washington-D.C: Thủ phủ của Hoa Kỳ, tâm điểm của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
(**) Rất nhiều Đức tin, tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới đều có lời dự ngôn tiên tri [đại ý] rằng: Khi cuộc giao phong Chính-tà cuối cùng diễn ra tại Thế gian, Đức Chúa Trời sẽ phái "Thiên Sứ thổi kèn" - tạm dịch: The Angel blew the Trumpet/Trumpster/Trumpet/Trump... xuống để thức tỉnh lương tri toàn nhân loại, kêu gọi thế nhân duy hộ và hướng về Chính nghĩa, đó cũng là sự lựa chọn và sắp đặt cho tương lai của chính mình. [Nếu không tin vào điều này, quý vị cũng có thể xem như vừa nghe qua một câu chuyện Thần thoại hay cổ tích vậy!]
(***) Chân tướng: sự thật, lẽ phải, công lý...BÀI CHỌN LỌC

Hướng về Washington