Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày liên tiếp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài liên tiếp 5 ngày, người lao động còn được nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, hưởng nguyên lương.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày (31/8-3/9) vào dịp Quốc khánh 2/9. Còn người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp (1/9-3/9). Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đây cũng là kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm 2024 của công chức, viên chức, người lao động, kết thúc 11 ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tất cả 11 ngày nghỉ lễ chính thức hưởng nguyên lương trong năm nay.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo.

Người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh được trả lương thế nào?

Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động nếu đi làm vào ngày lễ, tết được trả lương như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì:

- Mức lương nhận được ít nhất sẽ bằng 400% tiền lương vào ngày làm việc bình thường.

- Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm thì mức lương ít nhất nhận được sẽ là 490% tiền lương vào ngày làm việc bình thường.

Việt Nam Xã hội

Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày liên tiếp