Lịch nghỉ tết âm 2024 của sinh viên các trường đại học

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một số trường đại học thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết một tháng.

Tết âm 2024 sinh viên đại học được nghỉ bao nhiêu ngày?

Theo lịch nghỉ Tết 2024 của Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), sinh viên trường này được nghỉ 37 ngày.

Đối với khóa 2022 trở về trước, sinh viên nghỉ Tết từ ngày 22/1 đến 25/2. Như vậy sinh viên nghỉ Tết 35 ngày. Ngày 22/1 rơi vào thứ 2, trước đó là thứ 7 và chủ nhật. Như vậy thực tế sinh viên nghỉ Tết từ 20/1 nên tổng thời gian nghỉ là 37 ngày. Khóa 2023 nghỉ Tết trễ hơn một tuần, từ 29/1 đến 24/2, nghỉ Tết 30 ngày.

Đến thời điểm này, Trường đại học Lạc Hồng là trường cho sinh viên nghỉ Tết nhiều nhất.

Trong khi đó, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết một tháng. Theo kế hoạch đào tạo của Trường đại học Mở TP.HCM, sinh viên nghỉ Tết 2024 từ ngày 29/1/2024 (19 tháng chạp) đến hết ngày 25/2 (16 tháng giêng). Như vậy tổng số ngày nghỉ Tết của sinh viên là 28 ngày.

Ngày 29/1 rơi vào thứ 2 nên thực tế sinh viên được nghỉ Tết trước đó hai ngày do rơi vào thứ 7, chủ nhật. Vì vậy thực tế sinh viên được nghỉ Tết 30 ngày.

Một số trường đại học khác cũng cho sinh viên nghỉ Tết Giáp Thìn 28 ngày. Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. HCM, Trường đại học Giao thông vận tải TP. HCM cho sinh viên nghỉ Tết từ 19/1 đến hết ngày 25/2.

Trước đó, Trường đại học Công Thương TP. HCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết một tháng, từ 29/1 đến 25/2.

Một số trường đại học khác như Công nghệ TP. HCM, Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP. HCM) cho sinh viên nghỉ Tết từ 29/1 đến hết 18/2. Tuy nhiên theo các trường này, những tuần trước đó sinh viên thi học kỳ. Những sinh viên thi xong sớm sẽ được nghỉ nhiều hơn vì sau thi học kỳ I không có lịch học cho đến ngày nghỉ Tết.

Đại học phía Bắc nghỉ Tết ít hơn phía Nam

Thống kê cho thấy, hầu hết các trường đại học phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết từ tuần cuối cùng của tháng 1/2024 đến giữa tuần thứ 3 của tháng 2/2024. Thời gian nghỉ Tết trung bình của sinh viên khoảng 21 ngày. Một số trường cho sinh viên nghỉ Tết 30 ngày, cao nhất 37 ngày.

Trong khi đó, phần lớn các trường đại học khu vực phía Bắc cho sinh viên nghỉ Tết từ đầu tháng 2/2024 đến 18/2/2024. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên khoảng 14 ngày. Chỉ có một số ít trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết ba tuần từ 29/1 đến 18/2. Chưa có trường đại học nào tại phía Bắc cho sinh viên nghỉ Tết 4 tuần.

Như vậy, thời gian nghỉ Tết của sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam dài hơn phía Bắc.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của các trường đại học

Tết Nguyên đán 2024, sinh viên các trường được nghỉ ít nhất 12 ngày, nhiều nhất 34 ngày. Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024:

STT Trường Lịch nghỉ
Miền Bắc
1 Đại học Bách khoa Hà Nội Từ 5 - 18/2 (13 ngày)
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Từ 2 - 18/2 (16 ngày)
3 Đại học Tài chính – Marketing Từ 5 - 18/2 (13 ngày)
4 Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội Từ 5 - 18/2 (13 ngày)
5 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày)
6 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
7 Đại học Kinh tế
(Đại học Quốc gia Hà Nội)
Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
8 Đại học Hàng Hải Việt Nam Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
9 Đại học Y dược Hải Phòng Từ 5 - 17/2 (13 ngày)
10 Đại học Xây dựng Hà Nội Từ 5 - 18/2 (14 ngày)
11 Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông Từ 5 - 18/2 (14 ngày)
12 Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ 5 - 18/2 (14 ngày)
13 Đai học Khoa học Tự nhiên Từ 3 - 18/2 (16 ngày)
14 Đại học Luật Hà Nội Từ 5 - 25/2
Riêng khóa 47 nghỉ từ 5 - 18/2
15 Đại học Thương mại Từ 3 - 17/2 (14 ngày)
16 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Từ 5 - 18/2 (13 ngày)
17 Đại học Sư phạm Hà Nội Từ 5 - 16/2 (11 ngày)
18 Học viện Tài chính Từ 2 - 18/2 (17 ngày)
19 Đại học Công đoàn Từ 5 - 23/2 (19 ngày)
Đại học Thăng Long Từ 5 - 17/2 (12 ngày)
Miền Nam
1 Đại học Thể dục thể thao TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (22 ngày)
2 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Từ 5 - 23/2 (18 ngày)
3 Đại học Kinh tế TP.HCM Từ 3 - 18/2 (15 ngày)
4 Đại học Kiến trúc TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
5 Đại học Công Thương TP.HCM Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày)
6 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
7 Đại học Công nghệ TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
8 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
9 Đại học Công nghệ thông tin
(Đại học Quốc gia TP.HCM)
Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
10 Đại học Công nghiệp TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
11 Đại Kinh tế Tài chính TP.HCM Từ 15/1 - 18/2 (34 ngày)
12 Đại học Khoa học Tự nhiên
(Đại học Quốc gia TP.HCM)
Từ 5 - 25/2 (20 ngày)
13 Đại học Đại học Gia Định Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
14 Đại học Văn hoá TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
15 Đại học Kinh tế - Luật
(Đại học Quốc gia TP.HCM)
Từ 5 - 18/2 (14 ngày) sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết Nguyên đán
17 Đại học Hùng Vương TP.HCM Từ 3 - 18/2 (16 ngày)
18 Đại học Gia Định Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
19 Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
20 Đại học Công nghệ Sài Gòn Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày)
21 Đại học Tôn Đức Thắng Từ 5 - 18/2 (14 ngày)

Xem thêm:

Việt Nam Giáo dục

Lịch nghỉ tết âm 2024 của sinh viên các trường đại học