MV: Tâm đức

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ca Khúc : Tâm Đức
Thơ : Nguyễn Quốc Văn
Nhạc : Quang Phúc
Ca Sĩ : Xuân Trường

***

Một giây hướng Tâm Đức
Mẹ tròn nên con vuông,
Con giống cha như đúc
Sinh trong vòng yêu thương

Một phút mang Tâm Đức
Xuống bể rồi lên non,
Vượt qua bao ghềnh thác
Nghĩa vợ trong tình chồng

Một giờ theo Tâm Đức
Trồng lúa hạt trĩu bông,
Bán buôn luôn may mắn,
Có làm thì có ăn

Một ngày hành Tâm Đức
Bao bệnh tật thân tâm
Tự nhiên tan biến hết
Lộc Trời cho bình an

Một tháng giữ Tâm Đức
An nhiên theo luật trời,
Gia đình vui xum họp
Mắt long lanh nụ cười

Một năm chăm Tâm Đức
Bao dung và thiện lương,
Trọn đời trồng Tâm Đức
Phúc Lộc nuôi cháu con

Muôn đời gặt Tâm Đức
Vô tận mùa nước non
Vĩnh hằng cùng Tâm Đức
Đất vuông trong trời tròn...

Nguyễn Quốc VănBÀI CHỌN LỌC

MV: Tâm đức