Năm 2023, Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu lao động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm 2023, hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam lập kỷ lục với số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng 129% so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện tại, có khoảng 650.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài.

Được biết, đang giữ kỷ lục số lượng lao động ra nước ngoài làm việc năm vừa qua là tỉnh Nghệ An. Địa phương này đã đưa khoảng 24.000 lao động sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ làm việc, chiếm 15% số người cả nước ra nước ngoài làm việc.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 146.156 lao động (50.561 lao động nữ), trong đó thị trường Nhật Bản: 74.354 lao động (31.592 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc): 54.769 lao động (16.820 lao động nữ), Hàn Quốc: 7.830 lao động (537 lao động nữ), Trung Quốc: 1.785 lao động nam (02 lao động nữ), Hungary: 1.463 lao động (695 lao động nữ), Singapore: 1.333 lao động nam, Romania: 804 lao động (143 lao động nữ), Ba lan: 760 lao động (136 lao động nữ) và các thị trường khác.

Thời gian vừa qua, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống, điểm sáng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023 là việc tăng cường, mở cửa thêm cơ hội việc làm cho lao động tại các nước châu Âu. Điển hình là tại Hungary, số lượng lao động sang làm việc tại thị trường này tăng trong dần theo các năm, trong đó số lượng lao động xuất cảnh năm 2021 là 465 người, năm 2022 là 775 người và đã lên tới 1.148 lao động chỉ trong 9 tháng năm 2023.

Ngoài các thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan Hàn Quốc, Bộ đang tập trung hướng đi mới, triển khai phát triển thị trường lao động tại một số nước khu vực châu Âu, trong đó có Hungary và mở thêm các thị trường như: Ba Lan, Slovakia, Croatia...

Một thị trường khác trong khu vực châu Âu cũng đang bắt đầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc là Hy Lạp. Bộ LĐTB&XH đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp về việc thiết lập hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Bộ đã chấp thuận cho 6 doanh nghiệp tạo nguồn lao động để cung ứng đi làm việc tại Hy Lạp trong ngành nông nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, năm 2024 sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, ổn định, duy trì các thị trường hiện có, phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Việc hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động cũng sẽ được tăng cường; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Việt Nam Xã hội

Năm 2023, Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu lao động