Ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ: Chương trình đào tạo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ thuộc Khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực. Chương trình học của ngành được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên môn; giảng viên kiêm nhiệm có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao thuộc các trường đại học; các cơ quan Bộ và các viện nghiên cứu.

Bên cạnh việc đào tạo chuẩn đầu ra với những kiến thức về giáo dục đại cương; tin học; ngoại ngữ; sinh viên ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ được trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của thị trường việc làm.

Chương trình đào tạo cụ thể bao gồm các khối kiến thức như sau:

1. Nhóm kiến thức thuộc khối ngành

Các kiến thức thuộc khối ngành bao gồm: Xã hội học đại cương; Tâm lý học quản lý; Luật hiến pháp; Luật hành chính; Logic hình thức; tiếng Việt thực hành; phương pháp nghiên cứu khoa học…

Những kiến thức này giúp sinh viên có thể hiểu được; so sánh và vận dụng được kiến thức cơ bản thuộc khối ngành vào thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp.

2. Các kiến thức thuộc nhóm ngành

Khối kiến thức này bao gồm: Quản trị học; Tổ chức học; Kinh tế học; Lịch sử tư tưởng quản lý; Thống kê cho khoa học xã hội; Công vụ công chức; Văn hoá và đạo đức quản lý; Quản lý xã hội; Quản lý sự thay đổi trong tổ chức; Công tác văn thư lưu trữ; Quản trị nhân lực đại cương; Kỹ thuật soạn thảo văn bản; Luật lao động; Kỹ thuật điều hành công sở - quản trị doanh nghiệp…

Những kiến thức này giúp sinh viên có thể hiểu được; phân tích và vận dụng được kiến thức về lĩnh vực quản lý, quản trị vào công việc.

3. Kiến thức chuyên ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ

Các kiến thức thuộc chuyên ngành bao gồm: Định mức lao động; Thống kê lao động; Phân tích công việc; Hoạch định nhân lực; Tuyển dụng; Đánh giá thực hiện công việc; Tiền lương tiền công; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức lao động; An sinh xã hội; Bảo hiểm xã hội; Quản trị chiến lược; Quan hệ lao động…

Các kiến thức thuộc nhóm chuyên ngành này giúp sinh viên có được hiểu biết toàn diện về ngành Quản trị nhân lực.

Sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo và tốt nghiệp, cử nhân Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ có thể bắt nhịp ngay với công việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan; và đạt được thăng tiến trong nghề nghiệp của mình.

4. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Quản trị nhân lực

Các kỹ năng nghề nghiệp được trang bị cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ sẽ giúp các bạn trẻ phát huy được tốt hơn năng lực chuyên môn của mình. Những kỹ năng như:

 • Kỹ năng xây dựng, phân tích và đánh giá bộ máy cơ cấu tổ chức;
 • Kỹ năng phân tích, xác định yêu cầu của công việc; và xây dựng bản mô tả công việc.
 • Xây dựng các định mức lao động và tổ chức thực hiện khoa học.
 • Thực hiện sàng lọc và đánh giá hồ sơ của ứng viên; tiến hành phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp với các vị trí tuyển dụng.
 • Kỹ năng hoạch định nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.
 • Sắp xếp và phân công công việc cho người lao động; đánh giá hiệu suất công việc.
 • Kỹ năng xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.
 • Xây dựng bảng lương, quy định về tiền lương và phúc lợi.
 • Kỹ năng liên quan đến quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động; nghiên cứu và soạn thảo hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ

Do vai trò quan trọng của quản trị nhân sự trong mỗi tổ chức, nhu cầu tuyển dụng việc làm của ngành này luôn hiện hữu.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực có thể làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp FDI, hay các tổ chức phi chính phủ (NGOs)…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ có thể làm việc ở các lĩnh vực như:

 • Lĩnh vực quản trị nhân sự tại các phòng ban nhân sự - hành chính của các tổ chức, công ty trong nước và quốc tế.
 • Làm các công việc về hoạch định, đánh giá việc thực hiện các chính sách về Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm trong các cơ sở doanh nghiệp.
 • Trong lĩnh vực tuyển dụng; đào tạo; bồi dưỡng người lao động tại phòng ban tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Làm việc về tổ chức cơ cấu nhân sự trong các cơ quan nhà nước.
 • Làm công việc giảng dạy, đào tạo; hoặc nghiên cứu về quản trị nhân sự trong các trường đại học, cao đẳng; hay các viện nghiên cứu.

Thông tin liên hệ của Đại học Nội vụ Hà Nội

Trên đây là những thông tin về ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ. Đây cũng là một trong những cơ sở đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại Việt Nam được nhiều sinh viên theo học.

Thùy Dung

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

Việt Nam Giáo dục

Ngành Quản trị nhân lực Đại học Nội vụ: Chương trình đào tạo