Nhân sinh như mộng

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần"(*)...
Lời xưa thâm thúy vô ngần
Làm người thủ đức, tu tâm mới bền:

Kìa vàng bạc kim tiền mấy độ
Trăm năm rồi rời bỏ ai tiêu?
Tính toan vun vén chi nhiều
Đời cha ăn mặn, con kêu khát hoài!

Danh lợi bước ra ngoài mới tỏ Còn ở trong ắt khó buông tâm Người vô nhân vấn khi bần Giàu sang ở giữa sơn lâm khách tầm!

Danh lợi bước ra ngoài mới tỏ
Còn ở trong ắt khó buông tâm
Người vô nhân vấn khi bần
Giàu sang ở giữa sơn lâm khách tầm!

Tình vướng vấy bước nhầm mê lộ
Đã lụy rồi chuốc khổ muôn xuân
Xưa nay cái ải mỹ nhân
Anh hùng mắc cảnh thương tâm cũng nhiều!

(Ảnh minh họa tổng hợp: Shutterstock)

Người quấy quá làm điều gian ác
Lại càng thêm gánh vác thương đau
Âm ty sẵn có vạc dầu
Có câu nhân quả trước sau nhãn tiền!

Riêng một lối ở hiền tích Thiện
Xả nhân tâm, ngụy biện - tu Chân
Chuyên cần hành Nhẫn, kính Thần
Mới mong thoát cảnh trầm luân sớm ngày!...

ĐTĐP.
(*) Hai câu đầu trích từ "Truyện Kiều" - Nguyễn Du .

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Nhân sinh như mộng