Nhân thân nan đắc, Phật pháp khó được, rốt cuộc làm người là vì điều gì

Giúp NTDVN sửa lỗi

Triệu Hoằng Tiếp, con trai của Triệu Lương Đống, một danh tướng của nhà Thanh, từng là Thái thủ Bảo Định. Một đêm nọ, ông đang một mình trong Tây Lâu đọc sách, cửa sổ đóng kín. Đột nhiên, ông thấy một cái bóng từ từ đi vào ngang qua khe hở của cửa sổ, bóng người này ban đầu rất phẳng, sau khi vào lầu, dùng tay xoa đầu, tay và chân, rồi đầu, tay và chân trở nên tròn trịa và biến thành một văn sĩ quàng khăn vuông.

Trong các tiểu thuyết Trung Quốc và các thể loại ghi chép khác đều ghi lại những câu chuyện về động vật hoặc thực vật thành tinh. Trong sách “Bão phác tử” của Cát Hồng thời Đông Tấn có chép rằng: “Vạn vật sống lâu rồi đều có thể giả hình người, mê hoặc mắt người, thường thử lòng người. Chỉ có là không thể thay đổi hình dạng thực của nó trong gương".

Còn sách “Huyền trung ký" do Quách Phác viết đời Đông Tấn cũng nói: “Thần cây ngàn năm thành Thanh dương, Thần cây sống vạn năm thành Thanh ngưu, thường du ngoạn thế gian."

Sách còn nói: "Cáo già năm mươi tuổi có thể hóa thành đàn bà. Cáo trăm tuổi hóa thành mỹ nữ, phù thủy; hoặc hoá thành đàn ông, có thể biết chuyện ở xa vạn dặm, giỏi mê hoặc, khiến cho người ta mê mị và mất hết lý trí. Cáo trăm tuổi có thể thông thiên, thành Thiên hồ.”

Theo đó, thì trong lịch sử xác thực là có động vật tu luyện. Viên Mai, một học giả tài năng vào thời nhà Thanh, đã ghi lại một câu chuyện như vậy trong "Tử bất ngữ":

Triệu Hoằng Tiếp, con trai của Triệu Lương Đống, một danh tướng của nhà Thanh, từng là Thái thủ Bảo Định. Một đêm nọ, ông đang một mình trong Tây Lâu đọc sách, cửa sổ đóng kín. Đột nhiên, ông thấy một cái bóng từ từ đi vào ngang qua khe hở của cửa sổ, bóng người này ban đầu rất phẳng, sau khi vào lầu, dùng tay xoa đầu, tay và chân, rồi đầu, tay và chân trở nên tròn trịa và biến thành một văn sĩ quàng khăn vuông.

Người này cúi đầu chào Triệu Hoằng Tiếp rất lễ phép, nói: "Học trò là Hồ tiên, đã sống ở đây trăm năm, được chư vị đại nhân cho phép sống ở đây. Ngài bỗng nhiên đến đây đọc sách, tôi không dám trái lời các đại thần dưới trướng của Thiên tử, cho nên tôi đến xin chỉ thị. Nếu đại nhân phải học ở đây thì tôi sẽ nhượng bộ mà dọn ra ngoài, xin cho tôi thư thả ba ngày. Nếu đại nhân thương xót tôi, xin cho phép tôi được cuộn lại nghỉ ngơi tại đây, và xin vui lòng khóa cửa ở bên ngoài như thường lệ.”

Triệu Hoằng Tiếp rất ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy buồn cười, nói: “Ngươi là hồ ly, làm sao có thể làm học sinh được?”

Hồ tiên nói: “Hồ ly mỗi năm phải vượt qua kỳ thi của Thái Sơn nương nương một lần, lấy việc tinh thông văn lý mà trở thành học sinh, tư chất hơi kém chỉ có thể làm cáo hoang. Học sinh có thể tu tiên, nhưng cáo hoang không được phép tu tiên."

Lại khuyên Triệu Hoằng Tiếp rằng: "Các ông đều là quý nhân, nhưng không tu Tiên thì thật đáng tiếc, như chúng tôi đây, học tu Tiên là khó nhất. Trước tiên phải học hình thái của con người, sau đó học tiếng người. Để học tiếng người, trước tiên phải học tiếng chim, phải học tiếng của các loài chim ở khắp nơi. Phải mất năm trăm năm để cuối cùng có thể mang hình dáng con người."

"Con người tu Tiên, so với các động vật khác không phải mất 500 năm khổ công, nếu là cao nhân hay văn nhân tu Tiên, thì so với người thường không phải mất 300 năm khổ luyện. Đối với người bình thường mà tu Tiên, ít nhất cũng phải mất 1000 năm."

Triệu Hoằng Tiếp rất thích thú, lập tức ngày hôm sau khóa cửa, nhường lại Tây Lâu cho nó.

Người ta thường nói: Thân người khó được, Phật pháp khó đắc, thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó tìm nay đã tìm được. Đời này không thể qua được bờ bên kia, thì đợi đến khi nào mới độ được thân này. Khi Phật còn tại thế, có người đã từng hỏi Đức Phật: "Thân người có dễ đắc được không?"

Đức Phật liền nắm một nắm cát trên mặt đất và nói: "Kẻ đắc được thân người giống như số cát trong bàn tay này, còn kẻ không đắc được thân người giống như đất trên mặt đất".

Như thế mà nói, mục đích đắc được thân người là để con người tu luyện.

Lam Sơn
Theo SOHBÀI CHỌN LỌC

Nhân thân nan đắc, Phật pháp khó được, rốt cuộc làm người là vì điều gì