Những phước lành tuyệt vời nhất thường không được chúng ta trân trọng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hãy dành một chút thời gian để đếm phước lành của bạn. Hãy khiêm tốn và trân trọng! 

Có hai vị khách bộ hành dạo dưới trời nắng trưa, tìm bóng mát của cây to để nghỉ ngơi. Khi họ nằm xuống và nhìn lên tán lá, họ thấy nó như thể là một cây ngô đồng.

Một trong số họ nói: “Cây ngô đồng thật vô dụng. Nó chẳng có trái gì, chỉ có rơi rụng lá xuống đất thôi”.

Một giọng nói từ cây ngô đồng vang lên: “Những kẻ vong ơn! Các ngươi nằm đây trong bóng mát của ta và vẫn nói ta vô dụng! Hỡi Thần Jupiter, con người nhận phước lành của họ một cách vô ơn như thế này đấy!”

Những phước lành tuyệt vời nhất thường không được chúng ta trân trọng nhất.

 "The Plane Tree,” illustrated by Milo Winter, from “The Aesop for Children,” 1919. (PD-US)
“Cây ngô đồng” được minh họa bởi Milo Winter, từ “The Aesop for Children,” 1919. (PD-US)

***

Câu chuyện ngụ ngôn này được sao chép từ Sách điện tử The Project Gutenberg của “The Aesop for Children” (1919).

Aesop (620–564 TCN) là một người kể chuyện Hy Lạp được ghi nhận với một số truyện ngụ ngôn hiện được gọi chung là “Truyện ngụ ngôn của Aesop”. Những câu chuyện của ông, mang đến giá trị đạo đức, từ lâu đã ảnh hưởng đến văn hóa và nền văn minh của chúng ta, không chỉ đóng góp vào việc giáo dục và hình thành nhân cách đạo đức cho trẻ em, mà còn, với sức hấp dẫn đại chúng, góp phần vào năng lực tự suy nghĩ của cả những người lớn chọn đón nhận những đức tính hay quan tâm đến những lời nhắc nhở nội tâm.

Du du biên dịch

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Những phước lành tuyệt vời nhất thường không được chúng ta trân trọng