Những thầy tướng có thể tiên tri 'mệnh Hoàng đế'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những thầy tướng có thể tiên tri "mệnh hoàng đế" xưa nay đều có, ví như nữ thầy tướng thiên tài đời Hán Hứa Phụ, Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đời Đường, Hồ Nhật Tinh đời Minh, còn có thầy tướng họ Lưu ở đường phố Giang Ninh đời Thanh... Dưới đây là những mẩu chuyện họ tiết lộ "mệnh hoàng đế".

Hứa Phụ dự ngôn Lưu Bang ắt xưng thiên tử

Cuối thời nhà Tần, thiên hạ đại loạn, hình thành cục diện hào kiệt tranh hùng. Một năm nọ, Lưu Bang dẫn quân đánh Hàm Dương, trên đường đi qua Ôn Thành - quê của nữ thầy tướng Hứa Phụ. Lưu Bang nghe nói Hứa Vọng (cha của Hứa Phụ) thanh liêm và tướng thuật thần kỳ của Hứa Phụ bèn đến cửa thành bái kiến. Hứa Phụ từ trên tường thành nhìn thấy Lưu Bang, vừa trông thấy liền biết ngay người này sau này ắt thành thiên tử. Thế là cô ra sức khuyên cha đi theo Lưu Bang, thế là Hứa Vọng quy thuận Lưu Bang.

Quả nhiên năm 202 TCN, Lưu Bang đăng cơ, lập nên nhà Hán, khi đó Hứa Phụ 19 tuổi được Hán Cao Tổ phong làm Minh Thư Đình Hầu, cũng gọi là Minh Thư Hầu. Hứa Phụ cũng đã từng xem tướng cho rất nhiều vương công quý tộc, dự ngôn cực kỳ linh nghiệm. Ví như cô đã từng dự ngôn chính xác cuộc đời của Chu Á Phu sẽ kết thúc bởi chết đói, ban đầu bị mọi người cười nhạo, vì một thừa tướng thế này thì dẫu mất chức bị đuổi về quê vẫn giàu sang phú quý mấy đời, không thể nào có chuyện nghèo khổ, càng không thể chết vì đói được. Tuy nhiên sau này quả nhiên lại ứng nghiệm. Cuối đời, ông bị Hán Cảnh Đế nghi ngờ bắt giam, uất ức nên ông đã tuyệt thực 5 ngày rồi thổ ra huyết mà chết.

Viên Thiên Cang dự ngôn bé gái Võ Tắc Thiên sẽ làm chúa thiên hạ

Viên Thiên Cang là đại sư Dịch học đời Đường, cũng là đại sư xem tướng. Ông cùng với Lý Thuần Phong đã trước tác sách Thôi Bối Đồ, dự đoán quốc vận hưng suy, thay triều đổi đại của các vương triều sau này, bao gồm cả thời hiện nay, độ chính xác của nó khiến người các thời đại đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ông cũng nổi tiếng bởi tài xem tướng, đã xem tướng cho vô số người, trong đó câu chuyện ông đã từng xem tướng cho Võ Tắc Thiên khi đó còn là đứa trẻ bọc tã được ăn mặc giả trai, được lưu truyền từ xưa đến nay. Khi đó ông nói về đứa bé 'trai' này: "Chắc chắn là nữ, quả thực không thể lường nổi, sau này sẽ làm chúa của thiên hạ". Sự việc sau này quả nhiên đúng như ông đã nói.

Bức tượng thờ Viên Thiên Cang tại Tứ Xuyên – Trung Quốc.
Bức tượng thờ Viên Thiên Cang tại Tứ Xuyên – Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Lý Thuần Phong dự ngôn nữ chúa giết hại con cháu tông thất nhà Đường

Tân Đường thư - Lý Thuần Phong truyện có ghi chép, những năm Trinh Quán, sao Thái Bạch nhiều lần xuất hiện vào ban ngày, quan Thái sử Lý Thuần Phong chiêm bốc nói đây là điềm báo Nữ chúa hưng thịnh. Lúc này trong dân gian một cuốn sách gọi là Bí ký, trong sách nói rằng: "Nhà Đường sau 3 đời thì nữ chúa Võ Vương sẽ thay thế nắm thiên hạ".

Đường Thái Tông bí mật hỏi Lý Thuần Phong: "Sách Bí ký nói, có thể là thật không?".

Lý Thuần Phong trả lời rằng: "Thần xem thiên tượng, xem lịch số, người này đã ở trong cung của bệ hạ rồi, là thân quyến của bệ hạ. 30 năm sau người này sẽ xưng vương làm chúa thiên hạ, sát hại con cháu tông thất nhà Đường, những điềm báo đã hình thành rồi".

Thái Tông nói: "Hễ là người khả nghi thì đều giết hết thì thế nào?"

Lý Thuần Phong trả lời rằng: "Trời đã trao mệnh, sức con người không thể cưỡng lại được. Người có mệnh xưng vương thì không thể chết được, trái lại lại sát hại bao nhiêu người vô tội. Nếu có cái tâm từ bi thiện lương thì họa hại có thể sẽ nhỏ đi".

Lý Thuần Phong dự ngôn nữ chúa giết hại con cháy tông thất nhà Đường
Tượng Lý Thuần Phong. (Ảnh qua Epoch Times)

Minh quân Đường Thái Tông giỏi nghe lời can gián, biết mệnh Trời không thể trái lại, nên đã bỏ qua.

Người thân quyến của Đường Thái Tông này chính là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên vào cung năm 14 tuổi, được Đường Thái Tông tuyển làm tài nhân (tức cung nữ). Sau khi Thái Tông chết, Võ Tắc Thiên xuống tóc xuất gia ở chùa Cảm Nghiệp. Sau này đến thời Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên được triệu vào cung lần thứ hai, được lập làm chiêu nghi (tức phi tần), sau đó được lập làm hoàng hậu. Sau khi Đường Cao Tông băng hà, thái tử Lý Hiển lên ngôi, thiên hậu Võ Tắc Thiên lâm triều xưng "chế", sắp đặt trừ khử những người bất đồng và người họ Lý - tông thất nhà Đường, trong đó bao gồm cả con đẻ của mình. Võ Tắc Thiên phế hai hoàng đế Lý Hiển, Lý Đán, sau đó xưng đế năm 67 tuổi vào ngày 9 tháng 9 năm Thiên Thụ thứ nhất, tự xưng là Thánh Thần Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là nước Chu, trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sự thực lịch sử này hoàn toàn ứng nghiệm với dự ngôn của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Chân.

Viên Thiên Cang dự ngôn bé gái Võ Tắc Thiên sẽ làm chúa thiên hạ
Chân dung Võ Tắc Thiên. (Ảnh miền công cộng)

Hồ Nhật Tinh toán mệnh Chu Nguyên Chương sẽ làm thiên tử

Thời nhà Minh, Hồ Nhật Tinh là người Kim Hoa (Chiết Giang ngày nay), ông tinh thông thuật chiêm tinh toán mệnh, có thể biết được chuyện quá khứ và tương lai. Trước khi Minh Thái Tổ Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương đăng cơ, Hồ Nhật Tinh đã từng toán mệnh ra Chu Nguyên Chương sẽ làm thiên tử. Sau này Thái Tổ đăng cơ, bèn triệu Hồ Nhật Tinh vào cung và ban quan tước, nhưng Hồ Nhật Tinh không nhận. Thái Tổ ban thưởng vàng bạc cho nhưng ông vẫn không nhận. Minh Thái Tổ hỏi ông muốn điều gì? Hồ Nhật Tinh đáp rằng: "Chỉ mong muốn một chiếc quạt đề thơ ngao du thiên hạ".

Thế là Thái Tổ đề một bài thơ lên chiếc quạt rằng:

Giang Nam nhất lão tẩu, phúc nội la tinh đẩu.
Hứa trẫm tác quân vương, quả ứng Thần Tiên khẩu.
Tứ quan quan bất yêu, tứ kim kim bất thụ.
Trì thử nhất ác phiến, hoành hành thiên hạ tẩu.

Tạm dịch:

Giang Nam có lão già, bụng tinh đẩu bày ra.
Đoán ta làm quân vương, ứng nghiệm như Thần Tiên.
Ban quan cũng không muốn, thường vàng cũng chẳng mong.
Chỉ cầm chiếc quạt này, ngao du khắp thiên hạ.

Hồ Nhật Tinh cầm chiếc quạt vua ban này, từ đó du ngoạn khắp thiên hạ. Mấy năm sau, ông trở về quê nhà và nói với vợ rằng: "Bây giờ tôi đi thực hiện theo mệnh, ắt sẽ bị giết chết, sẽ chết ở trong kinh thành".

Người vợ khuyên can mãi, nói rằng: "Đã là phải chết thì sao chẳng chết ở nhà, sao nhất định phải chết ở kinh thành?"

Hồ Nhật Tinh trả lời rằng: "Số đã định trước rồi, không thể thoát được".

Sau đó ông liền đến Nam Kinh yết kiến Hồng Vũ Đế thực hiện theo mệnh. Hồng Vũ Đế an ủi rồi sai trở về.

toán mệnh
Ngài sẽ được phong làm quốc công, nhưng trong 7 ngày cả tôi và ngài đều bị nạn... (Ảnh minh hoạ qua Epoch Times)

Khi đó đúng lúc gặp đô đốc Lam Ngọc đánh hạ Vân Nam trở về, tìm đến Hồ Nhật Tinh để toán mệnh. Hồ Nhật Tinh nói: "Ngài sẽ được phong làm quốc công, nhưng trong 7 ngày cả tôi và ngài đều bị nạn, số đã định không thể trốn tránh được".

Mấy ngày sau, Lam Ngọc quả nhiên được phong làm quốc công, thế nên cực kỳ kiêu ngạo, quan lại trong triều vì vậy đã dâng tấu lên nói Lam Ngọc có tâm bất chính mưu phản. Khi bị hành hình, Lam Ngọc than rằng: "Nếu sớm nghe theo Hồ Nhật Tinh, không nhận phong quốc công, thì có thể đã tránh được cái họa này rồi".

Sau khi Hồng Vũ Đế biết chuyện kiền triệu Hồ Nhật Tinh đến hỏi: "Khanh đã toán mệnh giúp Lam Ngọc à?"

Hồ Nhật Tinh đáp: "Thần đã nói họa của ông ta trong vòng 7 ngày".

Hồng Vũ Đế lại hỏi: "Khanh cũng toán mệnh cho bản thân à?"

Hồ Nhật Tinh trả lời rằng: "Mệnh của thần sẽ hết vào giờ Dậu ngày hôm nay".

Sau đó quả nhiên ông chết vào giờ Dậu.

Sau khi Hồ Nhật Tinh chết, có người trông thấy ông ở núi Tam Mao đang vui vẻ dạo chơi ung dung tự tại, mới biết là ông chính là Tiên nhân dùng thuật thi giải để ra đi, chứ không phải chết thật.

(Nguồn: Tây Hồ Thập Di - Trần Thụ Cơ đời Thanh)

chiêm tinh và toán mệnh của người xưa
Ông chính là Tiên nhân dùng thuật thi giải để ra đi, chứ không phải chết thật. (Ảnh minh hoạ qua NTDTV.com)

Thầy toán mệnh họ Lưu toán mệnh cho Càn Long Đế: Quý quý cực đỉnh

Thời nhà Thanh, vua Càn Long khi đi tuần Giang Ninh đã cải trang mặc giống thường dân đi du ngoạn, gặp một thầy toán mệnh họ Lưu, vua có ý vui đùa bèn vào để toán mệnh. Thầy toán mệnh bày can chi ngày giờ sinh của Càn Long, tính một lúc, nét mặt kinh ngạc, lắc đầu than không ngớt.

Vua Càn Long cảm thấy vô cùng kỳ lạ bèn hỏi nguyên nhân. Thầy toán mệnh nói: "Tôi toán mệnh hơn 30 năm rồi, tự tin toán cát hung họa phúc, không có ai là không ứng nghiệm như Thần. Lúc nhàn rỗi không có việc, tôi cũng toán mệnh các năm cho mình, xem ra bản thân có mệnh tiểu phú quý, hưởng bổng lộc 2000 thạch không phải là việc khó. Nhưng đến nay tôi vẫn bê bết lưu lạc chốn này. Hôm nay gặp ngài, thấy mệnh là phú quý tột đỉnh, dẫu không có hồng phúc nắm cả thiên hạ thì cũng phải được mặc mãng bào đeo ngọc bội, làm quan cao trong triều đình. Vậy mà trái lại, hai chúng ta lại gặp nhau nơi xó chợ thế này là sao?"

Vua Càn Long cảm thấy vô cùng kỳ lạ
Vua Càn Long cảm thấy vô cùng kỳ lạ. (Ảnh miền công cộng)

Nói rồi, thầy toán mệnh lộ ra nét mặt bi ai oán thán.

Càn Long rất khâm phục khả năng toán mệnh cao siêu của ông ta, khi đó cũng không nói gì mà đứng dậy ra đi. Sau khi trở về triều, vua đã xuống chiếu ban cho thầy toán mệnh này làm quan tri phủ.

(Nguồn: Thanh Bại Loại Sao)

Những thầy tướng, thầy toán mệnh này ai nấy đều có thuật xem tướng toán mệnh siêu phàm, lại biết mệnh Trời, biết được bí mật của vận mệnh Thiên định hiển lộ trong vũ trụ.

Tường Hòa
Theo Thái Nguyên - Epoch TimesBÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Những thầy tướng có thể tiên tri 'mệnh Hoàng đế'