Thơ: Ân tình Huế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi đến Huế tới Bến Thuyền nghe hát; Câu hò ơ sâu thăm thẳm ngọt ngào; Bản nhã nhạc sao mênh mang bát ngát; Mắt em cười nên đêm Huế đầy sao...

Tôi đến Huế sông Hương thương nhớ mãi
Núi Ngự Bình soi bóng nước thay tôi
Nước sông xanh tà áo dài mềm mại
Núi thâm trầm trai An Cựu, Huế ơi

Tôi đến Huế ấm lòng cơm Cồn Hến
Những hàng cau thôn Vỹ Dạ đứng chào
Nao nao Huế tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Chim hoàng hôn sà cánh biển Lăng Cô

Tôi đến Huế cầu Tràng Tiền nâng bước
Chợ Đông Ba cửa mở sẵn mời chào
Kinh thành Huế dáng tiền nhân dựng nước
Gươm sáng lòa, thơ ấm áp thanh cao

Tôi đến Huế tới Bến Thuyền nghe hát
Câu hò ơ sâu thăm thẳm ngọt ngào
Bản nhã nhạc sao mênh mang bát ngát
Mắt em cười nên đêm Huế đầy sao

Tôi đến Huế, Huế lọc tôi trong vắt
Như sông Hương từng chắt sắc mây trời
Ân tình Huế nặng tình người tình đất
Huế nồng nàn trong câu hát lắng sâu...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ân tình Huế