Thơ: BÉ KHÔNG VIN CẢ GÃY CÀNH...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhỏ thời dạy bảo khuyên răn; Lớn thời dưỡng đức tu tâm mới bền. Thép do tôi luyện mà nên; Khánh chuông nhờ đúc mà thêm tiếng rền...

"Bé không vin cả gãy cành" (*)
Dạy con nhân đức Trời dành phúc cho

Người ta như thể cái kho
Chứa điều vàng ngọc thì cho là giàu
Chứa chi bất hảo trong đầu
Không sinh hư hỏng cũng sầu tối tăm...

Nhỏ thời dạy bảo khuyên răn
Lớn thời dưỡng đức tu tâm mới bền
Thép do tôi luyện mà nên
Khánh chuông nhờ đúc mà thêm tiếng rền

Con người vốn có căn nguyên
Phải đâu vô cớ vô duyên giáng trần
Nhớ câu "Phản bổn quy chân" (**)
Biết: Chân-Thiện-Nhẫn muôn phần quý thay!...(***)

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(*) Người xưa có câu cổ huấn rằng: “Bé không vin cả gãy cành” ý tứ nhằm ví von việc dạy dỗ con trẻ cũng giống như uốn một cái cây. Lúc cây còn non mới có thể uốn nắn, còn khi cây đã lớn rồi thì dù muốn uốn cũng không thể được nữa vì cành đã cứng, uốn ắt sẽ gãy... Tục ngữ Việt cũng có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ..." là vậy.
(**) "Phản bổn quy chân": Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân Thiện Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/BÀI CHỌN LỌC

Thơ: BÉ KHÔNG VIN CẢ GÃY CÀNH...