Thơ: Có gì ở Tết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có gì ở Tết; Mà ai cũng cười; Mà ai cũng sắm; Rất nhiều hoa tươi?

Có gì ở Tết
Mà ai cũng vui
Chưa trông thấy mặt
Đã nghe thấy lời

Có gì ở Tết
Mà xa cũng về
Áo quần sặc sỡ
Khắp nẻo đường quê

Có gì ở Tết
Mà ai cũng cười
Mà ai cũng sắm
Rất nhiều hoa tươi?

Có gì ở Tết
Mà ai cũng mừng
Nhà ai cũng chín
Một nồi bánh chưng?

1984

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Có gì ở Tết