Thơ: Hiếu thảo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiếu thảo với trời đất; Trở về sinh mệnh mình; Những người con chân chính; Thường nói bằng trái tim...

Hiếu thảo với cha mẹ
Là đi thưa về chào
Giúp mẹ chăm em bé
Đỡ cha lo cho mình

Hiếu thảo với cha mẹ
Biết mến bạn, kính thầy
Trước ông bà lễ phép
Được mọi người yêu thương

Hiếu thảo với cha mẹ
Ở nhà hay đến trường
Chăm học hành, tu dưỡng
Thành người học trò ngoan

Hiếu thảo với cha mẹ
Là trưởng thành thật nhanh
Thân, Tâm đều khỏe mạnh
Để lo cho gia đình

Hiếu thảo với trời đất
Trở về sinh mệnh mình
Những người con chân chính
Thường nói bằng trái tim...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Hiếu thảo