Thơ: Ngày Người sinh ra

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí)

Ngày Người sinh ra
Pháp Luân xoay chuyển
Các chiều không gian
Mang Chân, Thiện, Nhẫn

Ngày Người sinh ra
Văn minh tiền sử
Bao lần đã qua
Sinh, thành, trụ, hoại

Ngày Người sinh ra
Tận cùng nhân loại
Đắm trong kiếp mê
Người thành cứu thế

Ngày Người sinh ra
Pháp thân lan tỏa
Người đem tâm đức
Độ sinh mệnh về

Ngày Người sinh ra
Đẩy lùi cái ác
Diệt quỷ, trừ ma
Gieo mầm lương thiện

Ngày Người sinh ra
Chói lòa vũ trụ
Ơn Người giáo hóa
Tinh cầu nở hoa...

Nhị Nguyễn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ngày Người sinh ra