Thơ: Người tốt

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cố mà làm việc tốt; Thực ra cho chính mình; Sống sao cho lương thiện; Nhường nhịn và bao dung

Chưa làm được việc tốt
Giấc ngủ đêm sao an
Nhớ thương người ấm lạnh
Gió bấc ngang đời người

Chưa làm được người tốt
Sao gọi là bình dân
Nhớ mai làm việc phúc
Ngày kia tâm an lành

Cố mà làm việc tốt
Thực ra cho chính mình
Sống sao cho lương thiện
Nhường nhịn và bao dung

Cố mà làm người tốt
Cho một đời nghĩa nhân
Cho Đức Tâm tỏa sáng
Con đường ta trở về…

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Người tốt