Thơ: Nước Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ai tới Mỹ; Cũng ngộ ra đất nước; Bình đẳng tự do dân chủ công bằng; Người Mỹ bên nhau tiến về phía trước; "Chúng ta tin vào Chúa" mà thôi...

Nước Mỹ
Như một cái bánh mì
Ai ở đây
Cũng được ăn một miếng
Cái bánh ấy
Cho dù to dù nhỏ
Miếng bánh kia
Cho dù nhỏ dù to

Nước Mỹ
Hình như là một bài thơ
Ai ở đây
Cũng phải dâng một chữ
Nước Mỹ
Phải đâu là thiên đường nhỏ
Mỗi trang đời
Nước mắt chật ước mơ

Nước Mỹ
Ít khi có điều bất ngờ
Người hạnh phúc
Chỉ là người chăm chỉ
Ai vì người
Dâng cánh tay, trí tuệ
Chính là người
Đã tìm được tự do

Ai tới Mỹ
Cũng ngộ ra đất nước
Bình đẳng tự do dân chủ công bằng
Người Mỹ bên nhau tiến về phía trước
"Chúng ta tin vào Chúa" mà thôi...

Nhị Nguyễn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nước Mỹ