Thơ: Ở không gian khác

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sống ở không gian khác
Sinh mệnh tuổi triệu năm
Đời dưới trần chớp mắt
Đo đếm bằng thời gian

Chớp ở không gian khác
Lóe lên rồi vĩnh hằng
Thơ lấm lem đất cát
Hợp vần rồi mênh mang

Rượu ở không gian khác
Mới ngắm qua đã say
Nước mắt quê trong vắt
Người ngâm nga cả ngày

Gái ở không gian khác
Hằng Nga chưa lấy chồng
Trai ở không gian khác
Vuốt râu thành Tiên ông...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ở không gian khác