Thơ: Phúc âm du ca II

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xin chào tôi của chính tôi! Cười lên một tiếng cho đời thăng hoa; Đem thơ tặng tới muôn nhà; Chúc cho nhân thế chan hòa phúc âm!...

"Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau"(*)
Tóc xanh dù có phai màu
Nhớ câu ước nguyện tìm nhau cùng về...

Xin chào nhau giữa Cố quê!
Kể từ ly bước lê thê dặm dài
Bao phen chìm nổi luân hồi
Từng trong Tam giới có người, có ta...

Xin chào nhau giữa ngàn hoa!
Thinh không còn lạnh, tuyết đà chưa phai
Ơ kìa muôn triệu đóa mai:
Bừng lên khắp chốn Thiên Thai đất trời!

Xin chào tôi của chính tôi!
Cười lên một tiếng cho đời thăng hoa
Đem thơ tặng tới muôn nhà
Chúc cho nhân thế chan hòa phúc âm!...

Vô danh cư sỹ
_____________

(*) Hai câu thơ đầu nguyên trích từ thi phẩm "Chào Nguyên Xuân" của thi sỹ Bùi Giáng.

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Phúc âm du ca II