Thơ: Thiên Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiên Quốc vốn ở trong tâm; Ai người đức cả thì gần Thánh nhân!...

Chốn người thường ngước mắt lên
Trên Thiên Quốc rực cõi Tiên chói lòa!
Lung linh cung điện ức tòa
Nhà ta ta ở, nhà ta ta về...

Nhớ khi ở chốn u mê
Sân si mê đắm, vụng về đường tu!
Đời thường như đám mây mù
Người ta tự buộc mình tù chung thân?

Thiên Quốc vốn ở trong tâm
Ai người đức cả thì gần Thánh nhân!
Ai người thanh bạch, thanh tân
Ai thanh cao sẽ có lần về đây!

Bàn tay nắm chặt bàn bay
Từ bi chuyển kiếp đời này bay cao
Ta lên tới tận ngàn sao
Trở về Thiên Quốc ngày nào ta sinh...

Chúng sinh tìm được chính mình
Giữa nhân gian đã là Tiên ở đời!
Chân tu hướng thiện thảnh thơi
Mái nhà Thiên Quốc giữa trời tâm ta...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thiên Quốc