Thơ: Thực tại

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bao ân nghĩa; tất cả thành vô nghĩa; Tất cả ngược rồi; đâu còn giá trị xưa... 

Tất cả
đã đổi thay rồi em ạ
Thời tiết hôm nay
nắng gió lẫn mưa

Lòng lạnh ngắt
nước mắt rơi lã chã
Tất cả ta
chẳng phải tất cả ta

Tất cả chân
tất cả hầu như giả
Miệng quỷ ma
phán xét đạo đức người

Bao ân nghĩa
tất cả thành vô nghĩa
Tất cả ngược rồi
đâu còn giá trị xưa...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thực tại