Thơ: Từng dòng chữ thấm nhân gian

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chuyển Pháp Luân đọc trăm lần
Bao lớp nghĩa, bấy nhiêu tầng mở ra?
Càng đọc càng lạ chính ta
Ngỡ Thần ngỡ Thánh, thực ra người thường?

Tưởng hương chưa chắc phải hương
Đường về sinh mệnh là đường nơi nao?
Thấp cao dáng khác chỗ nào
Đâu là tâm trọng, đức cao, chí bền?

Ngày xưa ai đã là Tiên
Ngày nay cao thượng sang hèn ra sao?
Ngày mai bay tới trời cao
Tương lai Thiên quốc người nào tới đây?

Luân hồi muôn kiếp cỏ cây
Cùng bao sinh mệnh chờ ngày khai sinh?
Mang mang đi ở, sinh thành
Người chân tu sẽ lên tầng cao hơn?

Chuyển Pháp Luân thấm vào hồn
Đọc đi đọc lại thấy lòng bình an?
Từng dòng chữ thấm nhân gian
Đưa ta đến cõi Thánh Thần, Thánh nhân...

Nhị Nguyễn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Từng dòng chữ thấm nhân gian