Thơ: Viết sách

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi viết sách, trời nhập tôi viết lách
Bàn tay tôi vạch theo mạch chảy thần
Ý trong sáng hồn dạt dào cảm xúc
Đậu lòng người đồng cảm đã quen thân

Tôi viết sách, đời giục tôi cầm bút
Chữ xôn xao thực hơn cả cõi người
Cảm hứng nói khóc hay cười cũng được
Hoa tỏa hương, sách hóa trái nuôi đời

Tôi viết sách, ruột tôi đau như cắt
Nước mắt tôi mặn ướt mỗi trang thơ
Đây xa xót, còn kia thì mừng rỡ
Người bên nhau muôn kiếp vẫn bất ngờ

Tôi viết sách bằng con tim đau nhói
Người thấm chăng bao lẽ phải, yêu thương
Mỗi giọt mực trên trần gian giấy trắng
Máu từ bi vừa nhỏ xuống con đường...

Nguyễn Quốc Văn

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Viết sách