Thơ: 'Vương Triều Thi Ca'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáu 'nàng' nghệ sỹ yêu kiều; Đã làm nên một 'Vương Triều Thi Ca'...

Sáu 'nàng' nghệ sĩ yêu kiều
Đã làm nên một 'Vương Triều Thi Ca'
Quân, Thần, Tá, Sứ (1) một nhà
Vừa là Tri kỷ, vừa là Tri âm.

Mệnh Sứ, Sứ giả lòng lành
Không ganh với bạn, không tranh với đời
Luôn Biết mình trong mắt ai”
(2)
Người thơ đã sống vượt ngoài câu thơ
Làm thầy truyền đức cho trò
Làm thơ gói lửa chia cho mọi người

Mệnh Tá, được Chúa an bài
Không vướng vào lợi, không rơi vào tình
Ba lần vua tới lều tranh
Ba lần thuyết khách mới thành quân sư
Đa tài - phúc báo ngày xưa
Chín nhờ khôn, một là nhờ vận may

Mệnh Quân, Rồng ẩn trong mây
Như cây đàn đá, chất đầy thanh âm
Không nhớ oán, chỉ nhớ ân
Thẳng ngay ánh mắt, chân thành khoé môi
Lăm le chỉ muốn nhường ngôi
Ba bồ chữ chiếm khơi khơi một bồ

Mệnh Thần, ở ba 'nàng thơ'
Tiếng tăm nổi khắp 'cõi bờ nhân gian'

Một nàng có số vẻ vang
Đầu đời đã chiếm bảng vàng thi ca
Xôn xao "Đám cưới ngày mùa" (3)
Ngàn quân ra trận thuộc thơ "Hương thầm" (4)
"Con đường" (5) - thông điệp ái ân
Ai yêu 'ngậm ngải tìm trầm' mà yêu

Một nàng từ chiếc chiếu Chèo
Vươn vai Phù Đổng trong nhiều sân chơi
"Biển đêm" (6) thổn thức bao người
Vượt "Những con sóng" (7) đất trời bình yên
Ở hiền nên đã gặp hiền
Gặp người quân tử kết duyên Châu Trần

Một nàng tự nhận Xúy Vân
Phúc đổi lấy hoạ đã thành tự nhiên
Giã từ "Chồng chị chồng em" (8)
Bước vào tu Phật - Pháp môn thượng thừa
Cân bằng hết mọi được thua
"Dại yêu" (9) tưởng vậy nào ngờ khôn yêu!

Sáu nàng nghệ sĩ yêu kiều
Đã làm nên một 'Vương Triều Thi Ca'

Khởi 14.02.2024
Hoàn thành 08.03.2024

Đoàn Thị Lam Luyến
________________

(1) Quân Thần Tá Sứ: Quân: Vua; Thần: Tể tướng; Tá: Thượng thư ; Sứ: Sứ giả

(2) Tập thơ nổi tiếng của Phạm Thu Yến

(3),(4),(5) Tên những bài thơ nổi tiếng của Phan Thị Thanh Nhàn

(6),(7) Tên những bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Thị Hồng Ngát

(8),(9) Tên những bài thơ nổi tiếng của Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: 'Vương Triều Thi Ca'