Tiếp tục đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây, đã có đề xuất Chính phủ nghiên cứu xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần và 40 giờ/tuần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc của doanh nghiệp từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần và tiến tới 40 giờ/tuần.

Từ năm 1999, giờ làm khu vực nhà nước là 40 tiếng mỗi tuần, 8 tiếng mỗi ngày. Còn giờ làm việc ở khối doanh nghiệp tư nhân hiện đang là 48 giờ mỗi tuần. Sau đó, đã có đề xuất Chính phủ nghiên cứu xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần và 40 giờ/tuần.

Năng suất lao động của Việt Nam nằm trong nhóm thấp so với các nước trong khu vực, trong khi số giờ làm việc thì thuộc nhóm cao. Liệu đề xuất này có phù hợp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam cần phải giữ được tính cạnh tranh để thu hút đầu tư vừa phải bảo đảm người lao động có thêm thời gian để chăm sóc gia đình, con cái cũng như nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Theo đại diện công đoàn Công ty Changshin Việt Nam ở Đồng Nai, muốn thúc đẩy năng suất lao động thì doanh nghiệp cần đầu tư máy móc công nghệ hiện đại thay thế thủ công lạc hậu chứ không phải chỉ phụ thuộc giờ làm. Chính phủ cần hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện giảm thuế các mặt hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị hiện đại, quy trình nhập khẩu đơn giản và linh hoạt.

Ngoài ra, doanh nghiệp có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho lao động biết. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Quy định này duy trì sau nhiều lần sửa luật, được cân nhắc trong bối cảnh năng suất lao động chưa cao, mặt bằng thu nhập thấp, phải kéo dài thời gian làm việc.

Thống kê cho thấy lao động Việt Nam năm 2011 làm ra 70,3 triệu đồng, đến năm 2021 đạt gần 172 triệu đồng. Sau 10 năm, năng suất lao động tăng 2,5 lần, song vẫn thấp hơn nhiều so với các nước cùng khu vực.

Thống kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), hầu hết quốc gia đã áp dụng chế độ 40 giờ, thậm chí dưới 40 giờ. Khảo sát 154 nước chỉ có 2 nước có số giờ làm việc trên 48 giờ mỗi tuần; 1/3 số nước áp dụng 48 giờ giống Việt Nam và khoảng 2/3 các nước có 48 giờ trở xuống.

Kết quả thống kê của Cục An toàn lao động năm 2019 Việt Nam có số giờ làm việc thuộc nhóm cao ở Đông Nam Á, trong khi ngày nghỉ lễ thuộc nhóm thấp nhất. Cụ thể, tính riêng thời gian làm việc trong năm của người Việt khoảng 2.320 giờ, thấp hơn Philippines, Malaysia, Thái Lan và cao hơn Singapore, Indonesia, Lào và Campuchia.

Gia Bảo (T/h)

Việt Nam Xã hội

Tiếp tục đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần