Từ 20/5, người dân sẽ được cấp sổ đỏ online

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người dân được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước từ ngày 20/5 năm nay.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được Chính phủ ban hành hôm 3/4, yêu cầu các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Khi các cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) trực tuyến, nếu cần kiểm tra, xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả đúng hẹn thì phải thông báo bằng văn bản qua Cổng dịch vụ công, tin nhắn SMS cho người dân và nêu lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí trực tiếp hoặc trực tuyến qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công. Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì phải nộp bản chính các giấy tờ theo quy định.

Kết quả hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ, sẽ được trả trực tiếp hoặc qua bưu điện về tận nơi ở.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và hồ sơ nộp. Cơ quan tiếp nhận sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung trong các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác phê duyệt trước đó.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/5, song trường hợp sổ đỏ đã được cơ quan có thẩm quyền ký trước ngày này mà chưa trao cho người dân thì thực hiện theo quy định cũ.

Theo quy định hiện hành, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu tối đa 30 ngày làm việc; 40 ngày với xã vùng sâu, biên giới, hải đảo. Thời gian sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng, tặng, cho tối đa 10 ngày; 20 ngày với xã vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Viên Minh (Tổng hợp)

Việt Nam Xã hội

Từ 20/5, người dân sẽ được cấp sổ đỏ online