Tứ đại thần nhân (4): Lưu Bá Ôn [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người ta thường nói Lưu Bá Ôn có thể sánh vai với Gia Cát Lượng. Kỳ thực, Lưu Bá Ôn chính là Gia Cát Lượng chuyển sinh.

Xem lại:

Đến triều Đại Minh, lại một lần 500 năm nữa trôi qua, dân gian có câu ngạn ngữ rằng: "Chia ba thiên hạ Gia Cát Lượng, thống nhất giang sơn Lưu Bá Ôn."

Lưu Bá Ôn đời này không chỉ biết Thiên mệnh, hành nhân sự, tận tâm tận lực phò tá cho vương triều Đại Minh; mà những dự ngôn ông lưu lại cho hậu thế, thậm chí đến thế hệ chúng ta hôm nay, vẫn có sức cảnh tỉnh rất lớn. Điều đó đủ để thấy được mức độ ảnh hưởng rất lớn của Lưu Bá Ôn.

Chu Nguyên Chương có được một người như ông giống như hổ mọc thêm cánh, dù là chinh chiến giành giang sơn, hay là ổn định chính cục sau khi lập quốc, Lưu Bá Ôn đã lập công lao hiển hách cho triều Đại Minh.

Người ta thường nói Lưu Bá Ôn có thể sánh vai với Gia Cát Lượng. Kỳ thực, Lưu Bá Ôn chính là Gia Cát Lượng chuyển sinh.

Khi Lưu Bá Ôn trú ngụ ở Thiếu Thành thì vừa hay trú ở phủ cũ của Khổng Minh, trong phủ có một tấm biển đề lên dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất nhân". Ông hỏi tuỳ tùng: ai mà khẩu khí to vậy, dám tự xưng mình là người đệ nhất trong thiên hạ? Tuỳ tuỳ nói rằng là tiên sinh Khổng Minh thời Tam Quốc.

Nghe xong, Lưu Bá Ôn nghĩ thầm: Khổng Minh dù là bậc kỳ tài hiếm có, nhưng sáu lần Bắc phạt Trung Nguyên đều không có kết quả, biết rõ ý Trời không thể trái mà vẫn làm, còn dám ngông cuồng xưng là thiên hạ để nhất nhân ư. Thế rồi sai bảo kẻ hầu cận: “Người đâu, hạ tấm bia này xuống.”

Lưu Bá Ôn (Ảnh lấy từ “Vãn Tiếu đường Trúc trang họa truyện”)

Khi đoàn tùy tùng gỡ tấm biển xuống, thì phát hiện còn có một tấm biển ở giữa, một bài thơ tứ ngôn hiện ra:

Tiền triều quân sư Gia Cát Lượng
Hậu triều quân sư Lưu Bá Ôn.
Ngũ bách niên tiền ngô tri nhữ,
Ngũ bách niên hậu nhữ tri thùy?

Tạm dịch:

Quân sư triều trước Gia Cát Lượng
Quân sư triều sau Lưu Bá Ôn,
Năm trăm năm trước ta biết ngươi,
Năm trăm năm sau ngươi biết ai?

Lưu Bá Ôn vừa nhìn thấy, lập tức khởi lòng tôn kính đối với Gia Cát Lượng, hoá ra, 500 năm trước Gia Cát Lượng đã tính ra rằng, sẽ có ngày hôm nay.

Lưu Bá Ôn giúp Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ. Một hôm tình cờ đi qua một ngôi miếu, trong miếu có một tấm bia đá, trên tấm bia ghi: “ Trước Khương Thượng, sau Tôn Tẫn, 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn”.

Lưu Bá Ông lập tức sáng tỏ rằng, nguyên lai mấy đời trước chuyển sinh đều là để tu luyện đắc Đạo thành Tiên, thế rồi, ông rời xa thế tục đi tu hành.

Khi Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế cho Chu Nguyên Chương cũng đã suy đoán rất nhiều sự tình của hậu thế. Trong đó có ba dự ngôn lớn là: “Thiêu Bính Ca", “Kim Lăng tháp bi văn" và “Cứu kiếp bi văn".

Ví dụ, cũng giống như dự ngôn Gia Cát Lượng để lại cho ông, trong trong đoạn mở đầu của “Kim lăng tháp bi văn" ông viết: “Kim Lăng tháp, Kim Lăng tháp, Lưu Cơ kiến, Giới Thạch sách.” (Tháp Kim Lăng, Tháp Kim Lăng; Lưu Bá Ôn xây, Tưởng Giới Thạch phá)

Bài văn bia tháp Kim Lăng này, vừa hay lại được thuộc hạ của Tưởng Giới Thạch phát hiện. Chắc hẳn khi nhìn thấy “Kim Lăng tháp bi văn" này Tưởng Giới Thạch cũng không khỏi giật mình.

Có người nói rằng chuyện này là vào thời kỳ nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch đã bịa đặt ra để tuyên truyền cho bản thân. Nhưng khi xem xét cẩn thận bài văn bia này thì nó căn bản không nói lên điều gì có lợi cho Tưởng Giới Thạch, mà ngược lại, phần lớn nói những điều bất hạnh.

Nhưng khung cảnh được mô tả dưới đây trong "Kim Lăng tháp bi văn" sẽ khiến chúng ta giật mình.

Nhất khí sát nhân thiên thiên vạn, Đại dương tàn bạo quá sài lang (Một lúc giết ngàn vạn người, dê lớn còn tàn bạo hơn cả sài lang.)

Khinh khí động sơn nhạc, Nhất tuyến thiết nan đương. (Khí nhẹ chấn động cả núi cao, Một sợi dây sắt cũng khó mà chịu nổi)

Nhân phùng mãnh hổ nan hồi tị, Hữu phúc chi nhân trụ sơn trang. (Người gặp hổ dữ thì khó mà tránh được, Người có phúc phận thì sống ở sơn trang)

Phồn hoa thị, Biến uông dương. (Đô thị phồn hoa chìm trong biển nước mênh mông)

Cao lâu các, Biến nê cương. (Nhà lầu cao trở thành đống đổ nát trong bùn lầy)

Phụ mẫu tử, Nan mai táng. (Phụ mẫu chết, Khó mai táng)

Đa nương tử, Nhân tôn giang. (Cha mẹ chết, Con cháu vác)

Vạn vật đồng tao kiếp, Trùng nghĩ diệc tao ương. (Vạn vật cùng chịu kiếp, Sâu kiến cũng tai ương)

“Một lúc giết ngàn vạn người, dê lớn còn tàn bạo hơn cả sài lang”. Có vẻ như là nói đến dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán khiến người dân khắp nơi trên thế giới hiện nay đang phải hứng chịu.

“Khí nhẹ chấn động cả núi cao, một sợi dây sắt cũng khó mà chịu nổi… ”. Điều mà nhiều người nghĩ đến là một trận động đất mà sẽ khiến đập Tam Hiệp bị vỡ. Cảnh tượng tang thương sau vụ vỡ đập quả là kinh tâm động phách, đến cả côn trùng và kiến ​​cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh này. Sau khi đô thị phồn hoa bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại những đống bùn. Người chết không đếm xiết.

Trong một dự ngôn khác của Lưu Bá Ôn là "Thiểm tây thái bạch sơn Lưu Bá Ôn bi ký" (còn gọi là "Cứu kiếp bi văn") có đề cập đến dịch bệnh:

“Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian” (Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, phải xem tháng chín tháng mười đông).

Có vẻ như chính là đang nói về virus Vũ Hán vào năm 2020, nhưng nó thực sự bắt đầu vào tháng 9 và tháng 10 năm 2019 Âm lịch.

Kiếp nạn này cũng sẽ mang đến cho con người mười nỗi buồn lớn, càng làm khiến con người kinh tâm động phách.

Có mười nỗi buồn trước mắt:

“Tao liễu thử kiếp bất thượng toán, hoàn hữu thập sầu tại nhãn tiền,
Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân, nhị sầu đông tây ngạ tử nhân,
Tam sầu hồ nghiễm tao đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên,
Ngũ sầu nhân dân bất an nhiên, lục sầu cửu đông thập nguyệt gian,
Thất sầu hữu phạn vô nhân thực, bát sầu hữu y vô nhân xuyên,
Cửu sầu thi cốt vô nhân kiểm, thập sầu nan quá trư thử niên.
Nhược đắc quá liễu đại kiếp sổ, tài toán thế gian bất lão tiên,
tựu thị đồng đả thiết la hán, nan quá thất nguyệt sơ nhất thập tam,
nhậm nhĩ kim cương thiết la hán, trừ phi thiện nãi năng bảo toàn,
cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên.”

Tạm dịch:

“Gặp phải kiếp này chưa phải hết, vẫn còn mười sầu ở trước mặt,
Nhất sầu thiên hạ loạn khắp nơi, Nhị sầu Đông Tây người đói chết,
Tam sầu hồ rộng gặp đại nạn, Tứ sầu các tỉnh khởi lang khói,
Ngũ sầu nhân dân không yên ổn, Lục sầu mùa Đông giữa tháng Chín tháng Mười,
Thất sầu có cơm không người ăn, Bát sầu có áo không người mặc,
Cửu sầu thi thể không người liệm, Thập sầu khó qua năm Heo Chuột.
Nếu như qua được đại kiếp số, Mới tính là thế gian bất lão tiên
Cho dù là thiết La Hán làm bằng đồng, Khó qua ngày mười ba tháng Bảy.
Cho dù bạn là Kim Cang thiết La Hán, Trừ phi thiện mới được bảo toàn.
Cẩn phòng người người gian nan qua, Giữ qua tới ngày năm Rồng Rắn.”

Điều thú vị hơn là lời tiên tri để lại cho con người cách sống sót sau kiếp nạn. (Xem phương pháp vượt qua kiếp nạn được đề cập trong "Thiểm Tây Thái Bạch sơn Lưu Bá Ôn bia ký")

Triều Đại Minh cho đến nay vừa tròn năm trăm năm, không biết Lưu Bá Ông đã tu luyện đắc Đạo hay chăng, nhưng những dự ngôn mà ông lưu lại quả thực đã để lại rất nhiều lời cảnh tỉnh cho con người đang còn mê mang trong đại kiếp nạn.

Nếu ngày nay có thể có được nhiều người hơn nhìn thấy dự ngôn của Lưu Bá Ôn, đề phòng trước tai họa và có thể vượt qua được tai ương, thì chắc chắn chúng ta sẽ tích lũy được đại đức cho Lưu Bá Ôn. Khương Tử Nha 3000 năm lưu hồi chuyển kiếp cuối cùng cũng có thể thành chính quả.

Nhân sinh giống như một vở kịch, thành bại do ai sắp xếp.

Sớm biết định mệnh là như thế, nhất định một lòng hướng đến Dao Đài (nơi Tiên nhân cư trú).

(Hết)

Lam Sơn

Theo Vương Nhuận - SOHBÀI CHỌN LỌC

Tứ đại thần nhân (4): Lưu Bá Ôn [Radio]