Binh gia Tôn Vũ (3): Sở bị chư hầu từ bỏ, Ngô dốc binh lực tiêu diệt Sở

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sở bị chư hầu từ bỏ

Đường Hầu ba năm không thể trở về nước, Thế tử rất kinh ngạc, tự hỏi tại sao cha đến Sở quốc lâu như vậy không trở về, liền phái một vị đại phu đến nước Sở để xem có chuyện gì. Ngay khi nhìn thấy Đường Hầu, đại phu nó: “Tâu bệ hạ, ngài thử nghĩ xem điều gì quan trọng hơn, quốc gia hay con ngựa?”

Đường Hầu nói: “Quốc gia tuy rằng trọng yếu, nhưng thể diện của ta cũng rất quan trọng. Nếu ta đưa ngựa cho hắn, thứ nhất là mất của quý, thứ hai, dường như ta đã đang hèn nhát dâng con ngựa dưới sức ép của vũ lực”.

Đại phu thuyết phục không được, nên nửa đêm trộm ít rượu, chuốc cho người chăn ngựa say khướt, rồi trộm ngựa đưa cho Tể tướng Nang Ngõa của nước Sở.

Sau khi Nang Ngõa lấy được ngựa, Nang Ngõa chạy đi báo Sở vương, Đường Hầu đã ở đây ba năm, Đường là một nước nhỏ như vậy, cho dù có theo nước Ngô cũng không thể làm gì được, thả về cho rảnh. Vua Sở Chiêu Vương cũng đồng ý, Đường Hầu được thả ra.

Thái Hầu thấy Đường Hầu giao ngựa được quay về, liền cởi áo khoác đưa cho Nang Ngõa. Sau đó Nang Ngõa chạy đến chỗ vua Sở và nói: Đường Hầu và Thái Hầu là một, Đường Hầu đã rời đi, Thái Hầu cũng chẳng giữ làm gì, nên cũng thả cho đi.

Vậy là Thái Hầu đã được trả lại về nước Thái. Thái Hầu khi về nước phải vượt sông Hán, vì kinh đô của Thái gần huyện Tân Thái, tỉnh Hà Nam hiện nay, nên phải vượt sông Hán. Khi qua sông, Thái Hầu đã lấy một khối ngọc thả xuống sông, nói rằng nếu không diệt được nước Sở thì kiếp này quả nhân sẽ không bao giờ qua sông Hán nữa.

Sau khi Đường Hầu và Thái Hầu trở về nước, họ lập tức đến khiếu nại với Thiên tử nhà Chu và yêu cầu Thiên tử nhà Chu phái quân tấn công Sở.

Quốc gia duy nhất có thể cạnh tranh với Sở là Tấn. Thiên tử nhà Chu ra lệnh cho nước Tấn dẫn đầu, mệnh lệnh ban ra, mười tám lộ chư hầu đã tề tựu để tấn công nước Sở.

Khi đó, hai vị tướng của nước Tấn tên là Sĩ Ưởng và một người khác là Tuân Dần, còn vị tướng được Thiên tử nhà Chu bổ nhiệm làm thống chế của mười tám chư hầu, tên là Lưu Quyển.

Sĩ Ưởng và Tuân Dần cũng rất tham lam. Hai người tìm tới Đường Hầu và Thái Hầu hỏi, ngựa hay áo quý còn không, có thể cho chúng tôi được không?

Đường Hầu và Thái Hầu không ngờ bọn họ lại tham lam như vậy, cho nên mới nói mọi thứ tốt đều đã bị Sở quốc lấy hết rồi. Nếu các vị muốn có áo khoác lông hoặc một con ngựa quý, thì chỉ cần đánh vào vào kinh đô nước Sở và những thứ đó sẽ là của các vị. Sau khi nghe câu trả lời của họ, Sĩ Ưởng và Tuân Dần cảm thấy rất mất mặt vì bị từ chối.

Chẳng bao lâu sau khi đại quân lên đường viễn chinh, mưa xuân rơi xuống, nước sông dâng cao, Nguyên soái Lưu Quyển do Thiên tử nhà Chu cử đến bị bệnh sốt rét. Xuất quân mười ngày, trời mưa suốt mười ngày, bệnh sốt rét của Lưu Quyển vẫn chưa khỏi. Sĩ Ưởng và Tuân Dần lấy cớ này, một là tướng quân bị bệnh, hai là thời tiết xấu nên mới rút quân. Kết quả là, vừa đưa ra đề nghị, mười tám lộ chư hầu đã vội vàng giải tán.

Ngô dốc binh lực tiêu diệt Sở

Đường Hầu và Thái Hầu rất thất vọng. Sau khi đại quân giải tán, họ đến nước Ngô và thỉnh cầu vua Ngô đưa quân đi tiêu diệt nước Sở. Vua Ngô Hạp Lư rất vui mừng khi nghe tin hai vị đến, ông cảm thấy rằng, cuối cùng đã đến thời điểm các nước chư hầu của Sở có ý bỏ Sở, bởi vì mười tám thuộc quốc bao gồm nhiều chư hầu cũ của Sở, trong đó có Đốn, Hứa, Trần, Thái... Tôn Vũ đang ở ngoài luyện quân, lúc này cũng trở về kinh thành. Ông nói với vua Ngô rằng, đã đến lúc xuất binh. Có thể nói các anh hùng đều có suy nghĩ giống nhau.

Năm 506 TCN, nước Ngô dốc toàn bộ lực lượng 6 vạn quân, gọi quá lên là 10 vạn, hành quân theo đường thủy để đánh trận quyết định với nước Sở. Nguyên soái nước Ngô là Tôn Vũ, phó nguyên soái là Ngũ Tử Tư và Bá Dĩ, tiên phong là em trai của vua Ngô tên là Phù Khái. Chủ soái của quân Sở là Nang Ngõa. Nang Ngõa là một người rất ham tiền và đánh trận rất tệ. Nang Ngõa đã bị đánh bại trong trận chiến đầu tiên, sau đó quân Sở rút lui dần về rìa dãy núi Đại Biệt, quân Ngô truy đuổi theo sau.

Sở bị chư hầu từ bỏ, Ngô dốc binh lực tiêu diệt Sở. (Miền công cộng)

Một đại tướng của Nang Ngõa là Sử Hoàng, đề nghị với Nang Ngõa rằng đêm nay, khi quân Ngô vừa hạ trại, chúng ta sẽ đánh úp giành lợi thế.

Tại đại doanh quân Ngô, Tôn Vũ cũng đang sắp xếp, ông nói rằng, Nang Ngõa là hạng “Đẩu sao chi bối” (chỉ người có kiến thức và lòng dạ đều hẹp hòi), đã thất bại nên muốn lấy lại thể diện, rất có thể đêm nay sẽ đến cướp doanh trại.

Tôn Vũ liền thu xếp dời toàn bộ quân ra khỏi doanh trại, chỉ để lại những người lính già yếu, cắm cờ hiệu nghi binh. Sau đó chia quân thành hai đội, một đội mai phục bên ngoài doanh trại, chờ quân Nang Ngõa tới sẽ bao vây quét sạch, một đội quân khác do Ngũ Tử Tư chỉ huy trực tiếp cướp trại của Nang Ngõa. Bởi vì nếu Nang Ngõa đến cướp trại, chắc chắn trại của hắn sẽ bỏ không.

Kết quả lần này Nang Ngõa lại bị đánh bại, bị đẩy lùi đến tận bờ sông Hán. Trong lúc rút lui, Nang Ngõa gặp Đường Hầu và Thái Hầu, Đường Hầu nói nếu trả lại ngựa ‘Túc sương’ thì tha mạng cho ngươi, Thái Hầu nói nếu trả áo lông cho ta thì ta sẽ tha mạng. Nang Ngõa vừa thẹn vừa tức giận.

Nang Ngõa đang gặp nguy hiểm, lúc này vua Sở cử tướng quân Vĩ Xạ đến ứng cứu, quân Sở lại dựng trại đóng quân. Tướng Vĩ Xạ hỏi Nang Ngõa trận chiến diễn ra như thế nào? Nang Ngõa nói: “Tướng lĩnh quân binh nước Ngô rất thiện chiến. Tôi đã bị đánh bại hai lần”.

Vĩ Xạ quyết định cho dựng hai doanh trại, cùng Nang Ngõa hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Nang Ngõa cảm thấy tước vị của mình rất cao, cho nên hắn cảm thấy nếu cùng Vĩ Xạ thương lượng thì sẽ rất mất mặt. Vĩ Xạ cũng cảm thấy Nang Ngõa là kẻ bất tài, không muốn cùng bàn luận. Vì vậy, mặc dù nói dựng trại hai bên dựa vào nhau, nhưng thực chất hai doanh trại hoàn toàn không có sự liên lạc nào.

Tôn Vũ biết chỉ huy của hai đội quân có mâu thuẫn nên điều quân tiên phong Phù Khái, em trai của vua Hạp Lư, tấn công thẳng vào doanh trại chính của Nang Ngõa.

Doanh trại của Nang Ngõa yếu nhất, vừa thấy Phù Khái tới, Nang Ngõa liền lên ngựa bỏ chạy. Chạy sang Trịnh quốc, còn một số người chạy sang trại của Vĩ Xạ. Khi đó, Vĩ Xạ phái quân đứng ngoài doanh trại, dùng cung tên canh giữ doanh trại, đồng thời ra lệnh ai loạn động sẽ bị chém. Kết quả là, mặc dù quân Ngô ra sức tấn công nhưng không thành.

Vĩ Xạ kiểm tra quân số, thấy chỉ có khoảng 10 nghìn người, mà quân Ngô hiện có 60 nghìn, binh hùng tướng mạnh, vì vậy Vĩ Xạ thấy rằng không thể quyết chiến với quân Ngô. Giải pháp duy nhất lúc này là rút lui. Bằng cách này, ông chuẩn bị dẫn quân vượt sông Hán.

Quân Ngô chuẩn bị dốc toàn lực truy đuổi. Khi sắp đuổi kịp quân Sở, Phù Khái đột nhiên nói với vua Ngô rằng chúng ta đừng đuổi theo nữa, vì nếu đuổi quân Sở đến tận bờ sông Hán, chúng sẽ quay lại chiến đấu đến cùng. Bởi vì nếu rút lui thêm nữa sẽ rơi xuống sông chết đuối, nên nhất định phải liều chết mà đánh, con thú cùng đường rất hung dữ, chưa kể chúng còn chục ngàn quân.

Phù Khái nói hiện tại ta nên rút lui một chút. Quân Sở phải vượt sông Hán, đợi chúng đi được nửa đường mới tấn công. Những người đã vượt qua sông lúc này không thể quay lại được nữa, còn những người chưa vượt qua thì muốn tranh thủ cơ hội để vượt qua. Nếu có thuyền, thì khi người khác đánh nhau, người phía sau nhất định sẽ lên thuyền thoát thân. Lúc này quân đội đã không còn tinh thần chiến đấu, đây chính là cơ hội tốt nhất để đánh bại chúng.

Hạp Lư làm theo lời khuyên, tấn công quân Sở khi họ đang ở giữa sông. Nước Sở hoàn toàn không còn sức chiến đấu nên không thể phòng thủ được sông Hán, nên quân Ngô đã xông qua sông và bao vây kinh đô Dĩnh.

Vua Hạp Lư nói: "Ta có một người em trai Phù Khái tài giỏi, không chỉ rất dũng cảm mà còn có mưu lược như vậy. Sao phải lo lắng về việc xưng bá thiên hạ?"

Ngũ Tử Tư nói với Hạp Lư, ngài có biết rằng vị thần tướng Bị Ly (thầy xem tướng cho Ngũ Tử Tư trước đây) đã từng xem tướng cho Phù Khái, và nói rằng Phù Khái có râu mọc ngược, chắc chắn sẽ phản chủ, phản quốc, sẽ nổi loạn. Hạp Lư không để ý chuyện đó chút nào.

(Chú thích) Năm 506 TCN, dưới sự chỉ huy của Tôn Vũ, nước Ngô dốc toàn bộ lực lượng tấn công nước Sở với 60 nghìn quân. Lúc này nước Sở lòng người ly tán chư hầu làm phản, thống lĩnh quân đội là Nang Ngõa hèn nhát bất tài. Lần chạm trán đầu tiên, nước Sở bại trận; lần thứ hai đi cướp trại, bị rơi vào bẫy của Tôn Vũ; lần thứ ba quân Ngô đánh tan tác quân Nang Ngõa, Nang Ngõa chạy đến nước Trịnh; lần thứ tư, Hạp Lư nghe theo chiến lược tấn công của em trai ông là Phù Khái, đánh bại quân Sở và vượt sông Hán Thủy. Ngay khi Hạp Lư ca ngợi chiến lược của Phù Khái, Ngũ Tử Tư đã cảnh báo Hạp Lư rằng: Phù Khái có râu mọc ngược, anh ta chắc chắn sẽ phản bội nhà vua. Lúc này quân Ngô chỉ cách kinh đô một bước chân, vậy Tôn Vũ phải làm sao đánh chiếm được kinh đô nước Sở?

Quân Ngô bao vây kinh đô Dĩnh. Vào thời điểm đó, có hai thành vệ tinh bên ngoài, một là thành Kỷ Nam và thành còn lại tên là Mạch Thành. Ngũ Tử Tư được lệnh tấn công Mạch Thành, còn Tôn Vũ tấn công thành Kỷ Nam, vua Hạp Lư đích thân dẫn quân bao vây kinh đô Dĩnh. Khi đó, Ngũ Tử Tư đã sử dụng một chiến lược rất giống với chiến lược con ngựa thành Troy trong "Sử thi Homer", ông cử một số người vào Mạch Thành để mở cổng thành từ bên trong, nhanh chóng chiếm được Mạch Thành.

Tôn Vũ là người ghét nhất việc tấn công thành. Nếu nhìn vào “Tôn Tử binh pháp mưu công thiên”, chúng ta sẽ thấy Tôn Vũ cho rằng công thành là kế sách thấp, thấp nhất, là lựa chọn bất đắc dĩ. Tôn Vũ hoàn toàn không tấn công thành. Ông xem địa hình thấy có một con sông tên là sông Chương bên cạnh thành Kỷ Nam. Tôn Vũ cho đào đắp dẫn nước từ sông Chương đổ vào thành, nước nhanh chóng làm ngập tường thành. Tôn Vũ hoàn toàn không phải leo tường, mà đưa thuyền chèo thẳng vào thành. Đồng thời, nước cũng làm tràn ngập thành Dĩnh.

Sở Chiêu Vương nhìn thấy tình hình này, cảm thấy không thể giữ thành Dĩnh được nữa nên bỏ nước Sở chạy trốn. Sau năm trận chiến, dưới sự cầm quân của Tôn Vũ, nước Ngô đã chiếm được kinh đô Dĩnh, có thể nói đây là một chiến dịch thần tốc, kế sách chu toàn.

Sau này, vua Hạp Lư nước Ngô tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần tại Chương Hoa Đài, vì đây là một thắng lợi quân sự rất to lớn. Nước Sở chưa bao giờ thất bại thảm hại như vậy, nước Ngô cũng chưa bao giờ đạt được thắng lợi rực rỡ như thế.

Nhưng trong bữa tiệc, Ngũ Tử Tư đã bật khóc. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ thù của Ngũ Tử Tư là Sở Bình Vương đã chết, còn tung tích của con trai hắn là Sở Chiêu Vương vẫn chưa rõ ở đâu, còn Phí Vô Kỵ, kẻ đã vu khống cha và anh trai của Ngũ Tử Tư, cũng đã bị vua Sở Chiêu Vương giết chết. Vì vậy, Ngũ Tử Tư dường như đã mất mục tiêu trả thù.

Ngũ Tử Tư bèn thỉnh cầu vua Ngô, cho tìm thi thể của Sở Bình Vương, cho dù chỉ tìm được xác hắn, ông cũng báo thù.

Ngũ Tử Tư không chỉ khắc ghi mối thù mà còn muốn báo thù, ông còn nhớ rõ rất nhiều người đã giúp đỡ ông trên đường trốn thoát và muốn trả ơn họ. Vậy Ngũ Tử Tư đã báo thù và báo ân như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo “Ân đền oán trả".

Chương Thiên Lượng - NTD
Thái Bình biên dịch từ:

Chương trình lịch sử quy mô lớn của Đài truyền hình NTD (Tân Đường Nhân) "Tiếu đàm phong vân" do Giáo sư Chương Thiên Lượng chủ trì: Tập 5 - Binh gia Tôn Vũ (3)

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Binh gia Tôn Vũ (3): Sở bị chư hầu từ bỏ, Ngô dốc binh lực tiêu diệt Sở