Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức khi đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của đảng và Nhà nước.

Ngày 17/1, Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XIII; Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông cáo được phát ngay sau cuộc họp, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều quan chức; trong đó có 2 Phó thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai Phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều quan chức khác bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin từ chức các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Ban Chấp hành Trung ương đảng đã đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức và thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII; Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tiểu sử và quá trình làm việc của ông Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (thuộc tỉnh Quảng Nam).

Năm 1997 - 2001: ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Năm 2001 - 2006: ông Phúc giữ chức Phó bí thư tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 3/2006 đến tháng 5/2006: ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó tổng thanh tra Chính phủ.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007: ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 8/2007 đến tháng 7/2011: ông Nguyễn Xuân Phúc là Bộ trưởng; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 8/2011 đến tháng 4/2016: ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2021: ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2023: ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Xem chi tiết tiểu sử và sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc tại đây.

Trần Phong

Xem thêm:

Việt Nam Chính trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức