Võ Thị Ánh Xuân: Tiểu sử Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bà Võ Thị Ánh Xuân hiện là quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trước đó, bà từng được bầu làm Phó chủ tịch nước từ tháng 4/2021. Dưới đây là tóm tắt tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân.

Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 08/01/1970. Dân tộc: Kinh. Quê quán tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (thuộc tỉnh An Giang).

Bà là cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công.

Bà có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn B1.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng là ủy viên dự khuyết Trung ương đảng khóa XI; ủy viên Trung ương đảng các khóa: XII, XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV; là Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Quá trình công tác của bà Võ Thị Ánh Xuân

Tháng 9/1992 đến tháng 7/1996: là giáo viên Trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới (tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tháng 8/1996 đến tháng 7/2001: là Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2010: là ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; là ủy viên của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2010.

Tháng 8/2010 đến tháng 10/2010: là Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 11/2010 đến tháng 01/2011: là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang).

Từ tháng 02/2011 đến tháng 01/2013: là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tháng 02/2013 đến tháng 11/2013: là ủy viên dự khuyết Trung ương đảng; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tháng 12/2013 đến tháng 01/2016: là ủy viên dự khuyết Trung ương đảng; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 7/2016: là ủy viên Trung ương đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 7/2016 đến nay: là ủy viên Trung ương đảng; Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng.

Ngày 06/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, bà được bầu làm Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 18/1/2023, Quốc hội Việt Nam đã phân công bà giữ quyền Chủ tịch nước, sau khi bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trên đây là tóm tắt tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Phó chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội. Phó chủ tịch nước được giao trách nhiệm giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ. Trong một số nhiệm vụ, Phó chủ tịch nước có thể được Chủ tịch nước ủy nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện.

Gia đình bà Võ Thị Ánh Xuân

Hiện tại, bà đã có chồng và 1 con gái.

Nhiều người có thể quan tâm đến các thông tin về gia thế của quyền Chủ tịch nước như: Chồng của bà Võ Thị Ánh Xuân là ai? Bà Võ Thị Ánh Xuân là con ai? Bố mẹ của bà Võ Thị Ánh Xuân là ai?.... Tuy nhiên hiện nay các thông tin này chưa được công bố chính thức.

Trần Duy

Xem thêm:

Việt Nam Chính trị

Võ Thị Ánh Xuân: Tiểu sử Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam