Đồng Tháp mua 10 gói thầu của Việt Á, trị giá hơn 197 tỷ đồng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Năm 2020 - 2021, tỉnh Đồng Tháp mua sắm 10 gói thầu kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á; đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng, còn nợ hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 10/4, UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19.

Theo kết quả thanh tra, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị ở Đồng Tháp năm 2020 - 2021 là hơn 742 tỷ đồng.

Trong đó, trang thiết bị y tế: hơn 83 tỷ đồng; vật tư y tế: hơn 182 tỷ đồng; sinh phẩm xét nghiệm: hơn 305 tỷ đồng; và kit xét nghiệm: hơn 169 tỷ đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các đơn vị của tỉnh Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng; giá trị thực tế mua sắm hơn 197 tỷ đồng; đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng; chưa thanh toán hơn 40 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, các gói thầu nhìn chung về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các chủ đầu tư tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mua sắm vẫn còn một số hạn chế như:

Một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng; việc theo dõi nhập, xuất kho chưa hợp lý; một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu thiếu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu.

Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật;

Đăng tải kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt chậm hơn thời gian quy định.

Chưa có hồ sơ bảo hành chứng minh thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng; và hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để bảo đảm hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng;

Thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ, mã ký hiệu, nhãn mác, tính hợp lệ của sản phẩm, hàng hóa.

Sau thanh tra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Y tế đề nghị các chủ đầu tư khắc phục những hạn chế; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư còn thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm.

Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra các gói thầu đã được thanh tra chỉ ra sai sót và những gói thầu còn lại; kết quả báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện các nội dung trên chậm nhất đến hết quý 3/2022.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh theo dõi, đề xuất xử lý đối với những gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Huy Hoàng

Việt Nam Xã hội

Đồng Tháp mua 10 gói thầu của Việt Á, trị giá hơn 197 tỷ đồng