Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc, Phó giám đốc Học viện Quân y

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giám đốc và Phó giám đốc Học viện Quân y bị cách tất cả chức vụ trong Đảng liên quan đến vụ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ngày 05/4, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 và Trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Quân y.

Theo Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y hai nhiệm kỳ trên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát; để một số lãnh đạo chủ chốt của Học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước trong việc đề xuất; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19.

Trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y hai nhiệm kỳ trên và của Trung tướng Đỗ Quyết, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương đã gây hậu quả rất nghiêm trọng; làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước…

Do đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 chịu hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”.

Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn lương bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng trong hai nhiệm kỳ trên.

Huy Hoàng

Việt Nam Chính trị

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc, Phó giám đốc Học viện Quân y