Khai mở những điều huyền bí: Linh hồn có trọng lượng; thiện ác, công tội của con người có thể cân đong được?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nếu linh hồn có trọng lượng, vậy thiện ác, công tội của con người có phải cũng có trọng lượng không? Nói cách khác, tất cả những việc thiện việc ác con người làm trong suốt cuộc đời phải chăng cũng có thể chuyển hóa thành dạng tồn tại vật chất, có thể lượng hóa được?

Nhà toán học, nhà triết học cổ Hy Lạp Pythagoras đã từng đề ra học thuyết có hệ thống về linh hồn. Nhà vật lý học Democritos cũng cho rằng, linh hồn cũng giống như mặt trời và mặt trăng đều do nguyên tử cấu thành. Học thuyết Phật gia phương Đông thì cho rằng sinh mệnh có lục đạo luân hồi, linh hồn con người là bất tử.

Năm 1907, bác sĩ Duncan MacDougall ở thành phố Haverhill, tiểu bang Massachusetts đã thông qua so sánh chênh lệch trọng lượng của con người trong vài giây trước và sau khi chết tính ra linh hồn con người khoảng 21.62 gram, bản luận văn về thí nghiệm này đã được đăng trên tạp chí "Y học nước Mỹ" số tháng 4 năm 1907.

Năm 1996, 7 nhà nghiên cứu tâm linh có uy tín của Mexico đã tiến hành đo đạc 100 người chết, rút ra kết luận rằng: linh hồn con người có trọng lượng khoảng 35 gram.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: linh hồn con người có trọng lượng khoảng 35 gram.
Các nhà nghiên cứu tâm linh kết luận rằng: linh hồn con người có trọng lượng khoảng 35 gram. (Ảnh: Shutterstock)

Nếu linh hồn có trọng lượng, vậy thiện ác, công tội của con người có phải cũng có trọng lượng không? Nói cách khác, tất cả những việc thiện việc ác con người làm trong suốt cuộc đời phải chăng cũng có thể chuyển hóa thành dạng tồn tại vật chất có thể lượng hóa được?

Trong thư tịch cổ có ghi chép về một loại cân Thần, có thể cân được trọng lượng thiện ác, công tội của con người. Tài tử đời nhà Thanh là Viên Mai đã miêu tả lại câu chuyện như thế trong quyển 17, tác phẩm "Tử bất ngữ".

Trương Ngọc Kỳ là Phủ hộ phòng của huyện Vũ Tiến, Giang Tô, đây là một chức quan văn của cơ cấu nha môn chuyên quản lý tài sản. Ông đã từng phụng mệnh áp giải tiền lương đến Tô Châu, trên đường đi qua một địa danh có tên là rừng Hoành Lâm thì ông ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự giữa ban ngày.

Một ngày sau, Trương Ngọc Kỳ tỉnh lại, nói rằng ông bị một người mặc áo giáp vàng bắt đi. Người này đưa ông đến một cái sân lớn, quẳng xuống đất rồi gọi to: "Đại sư phụ, trò đã bắt tên ác nhân về đây rồi".

Trương Ngọc Kỳ ngẩng đầu nhìn, trên ghế trên có người mặt xanh nanh nhô đang ngồi, người đó nói: "Đã là kẻ ác nhân thì hãy giam nó lại".

Người mặc áo giáp vàng khi này quỳ xuống tâu rằng: "Trương Ngọc Kỳ có công việc triều đình, hiện nay chưa tiện giam giữ, hãy tạm thả ông ta hoàn dương, đợi sau khi ông ta xử lý xong công vụ rồi thẩm vấn cũng chưa muộn".

Hồn lìa khỏi xác, linh hồn có trọng lượng
Trương Ngọc Kỳ hộ tống chuyển tiền lương đến Tô Châu an toàn, lấy được biên lai công văn phê chuẩn rồi lập tức trở về. (Ảnh: miền công cộng)

Người mặt xanh ở trên đồng ý, thế là Trương Ngọc Kỳ tỉnh lại. Trương Ngọc Kỳ hộ tống chuyển tiền lương đến Tô Châu an toàn, lấy được biên lai công văn phê chuẩn rồi lập tức trở về, vẫn phải đi qua rừng Hoành Lâm. Ban đêm ngủ ở quán trọ, Trương Ngọc Kỳ mộng thấy người mặc giáp vàng lại đến, lại dẫn ông đến chỗ Đại sư phụ, tức người mặt xanh nanh nhô đó.

Đại sư phụ cẩn thận tra hỏi, ông ta lệnh cho thuộc hạ rằng: "Đem sổ công tội cả đời Trương Ngọc Kỳ lại đây, cân nó nặng nhẹ ra sao, căn cứ vào số liệu thực tế rồi hãy trị tội".

Chỉ một lát, tả hữu đã đem một cái cân đến. Cái cân đó không giống cân thường, nó làm bằng đá vàng tía, sáng chói như ngôi sao. Trong sổ công tội của cả cuộc đời thì việc thiện được đánh dấu bằng màu đỏ, việc ác được đánh dấu bằng màu đen. Thuộc hạ đem các việc thiện ác cả đời Trương Ngọc Kỳ ra đặt vào hai đĩa cân. Một lát đã có kết quả, màu đỏ nhẹ, màu đen nặng. Trương Ngọc Kỳ sợ quá run lẩy bẩy.

Lại một lúc sau, thuộc hạ mang một quyển sách có đánh dấu màu đỏ bỏ lên cân, điều thần kỳ đã xuất hiện: chiếc đĩa cân chứa sách đánh dấu màu đen bị đĩa cân có sách đánh dấu màu đỏ ép bổng lên, màu đỏ nặng hơn quá nhiều. Người mặt xanh nói: "Có việc thiện đại công đức này, Trương Ngọc Kỳ có thể trở về dương gian được, tăng thọ thêm 20 năm".

Lúc này Trương Ngọc Kỳ mới kinh hoàng tỉnh dậy, và đem chuyện này kể với mọi người. Mọi người hỏi ông: "Ông có nhận ra quyển sách đánh dấu đỏ đè cân xuống đó là gì không?"

Trương Ngọc Kỳ nói: "Việc đó là do tôi làm, sao có thể không nhận ra được. Đó là tài liệu vụ án Lưu Phiên Ty ở Thường Châu bị lục soát nhà tịch thu tài sản".

việc làm thiện ác, nhân quả báo ứng.
Đến đêm ông đã cố ý châm mồi lửa đốt, rồi báo cáo lên quan huyện là "bất cẩn" bị cháy. (Ảnh: Pixabay)

Thì ra mấy năm trước có tên tham quan tên là Lưu Phiên Ty bị quan phủ lục soát nhà tịch thu tài sản, số tiền tô thuế mà các hộ nông dân thiếu nợ trong nhiều năm, được ghi trong sổ sách của ông ta rất nhiều, huyện lệnh xử lý vụ án đương thời muốn căn cứ theo số lượng tiền ghi trong sổ nợ của Lưu Phiên Ty để đi đòi nợ các hộ nông dân. Trương Ngọc Kỳ nhận lời với huyện lệnh là sẽ chiểu theo đó thực hiện, nhưng đến đêm ông đã cố ý châm mồi lửa đốt, rồi báo cáo lên quan huyện là "bất cẩn" bị cháy, tất cả khế ước nợ tô thuế đều đã bị cháy hết.

Trương Ngọc Kỳ vì vậy bị quan huyện lệnh xử tội đánh gậy, sau đó sự việc đó cứ thế qua đi. Thì ra việc thiện có thể đổi ngược cán cân, xoay chuyển tình thế lấy công bù tội lại chính là việc này. Trương Ngọc Kỳ sau đó quả nhiên bình an vô sự, sống thọ thêm 20 năm rồi tạ thế.

[Theo: "Tử bất ngữ - quyển 17"].

Tường Hòa

Theo Epoch TimesBÀI CHỌN LỌC

Khai mở những điều huyền bí: Linh hồn có trọng lượng; thiện ác, công tội của con người có thể cân đong được?