Khối D gồm những môn nào? Khối D gồm những ngành nào, những trường nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khối D là khối thi có số lượng lớn thí sinh đăng ký tham gia trong mỗi kỳ thi THPT Quốc gia. Do vậy, nhu cầu tìm hiểu về khối thi này rất lớn. Hãy cùng tìm hiểu khối D gồm những môn nào và ngành nào; khối D gồm những trường nào; thi khối D có cần thi tổ hợp không… trong bài viết dưới đây.

1. Khối D gồm những môn nào?

Thi khối D gồm những môn nào? Khối D truyền thống (hay khối D01) bao gồm ba môn thi cơ bản là: Ngữ văn - Toán học - và tiếng Anh.

Từ khối D truyền thống này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở rộng thêm nhiều khối thi khác thuộc khối D. Các khối thi này được mở rộng thêm theo công thức: Ngữ văn (hoặc Toán) + 1 một môn xã hội hoặc tự nhiên + 1 môn Ngoại ngữ. Theo công thức này, khối D sau khi được Bộ Giáo dục mở rộng đã có tổng cộng 99 tổ hợp khối thi.

Các tổ hợp khối D gồm những môn nào cấp 3?

99 tổ hợp khối D gồm những môn cụ thể dưới đây:

 • D01: Văn - Toán học - Tiếng Anh
 • D02: Ngữ Văn - Toán học - Tiếng Nga
 • D03: Tiếng Pháp - Ngữ Văn - Toán học
 • D04: Toán học - Văn - Tiếng Trung
 • D05: Toán học - Ngữ Văn - Tiếng Đức
 • D06: Toán học - Văn - Tiếng Nhật
 • D07: Hóa - Toán - Tiếng Anh
 • D08: Sinh - Toán - Tiếng Anh
 • D09: Lịch Sử - Toán học - Tiếng Anh
 • D10: Địa Lý - Toán học - Tiếng Anh
 • D11: Ngữ Văn - Vật lý - Tiếng Anh
 • D12: Hóa học - Ngữ Văn - Tiếng Anh
 • D13: Sinh - Ngữ Văn - Tiếng Anh
 • D14: Tiếng Anh - Sử - Ngữ Văn
 • D15: Tiếng Anh - Địa Lý - Ngữ Văn
 • D16: Địa Lý - Toán học - Tiếng Đức
 • D17: Địa Lý - Toán học - Tiếng Nga
 • D18: Địa Lý - Toán học - Tiếng Nhật
 • D19: Địa Lý - Toán học - Tiếng Pháp
 • D20: Toán học - Địa Lý - Tiếng Trung
 • D21: Hóa học - Toán học - Tiếng Đức
 • D22: Hóa học - Toán học - Tiếng Nga
 • D23: Toán học - Hóa học - Tiếng Nhật
 • D24: Toán học - Hóa học - Tiếng Pháp
 • D25: Hóa học - Toán học - Tiếng Trung
 • D26: Vật lý - Toán học - Tiếng Đức
 • D27: Vật lý - Toán học - Tiếng Nga
 • D28: Lý - Toán học - Tiếng Nhật
 • D29: Vật lý - Toán học - Tiếng Pháp
 • D30: Vật lý - Toán học - Tiếng Trung
 • D31: Toán học - Sinh học - Tiếng Đức
 • D32: Sinh học - Toán học - Tiếng Nga
 • D33: Toán học - Sinh học - Tiếng Nhật
 • D34: Toán học - Sinh học - Tiếng Pháp
 • D35: Sinh học - Toán học - Tiếng Trung
 • D36: Lịch sử - Toán học - Tiếng Đức
 • D37: Toán học - Lịch sử - Tiếng Nga
 • D38: Toán học - Lịch sử - Tiếng Nhật
 • D39: Lịch sử - Toán học - Tiếng Pháp
 • D40: Toán học - Lịch sử - Tiếng Trung
 • D41: Địa - Ngữ Văn - Tiếng Đức
 • D42: Địa Lý - Ngữ Văn - Tiếng Nga
 • D43: Địa Lý - Ngữ Văn - Tiếng Nhật
 • D44: Địa Lý - Ngữ Văn - Tiếng Pháp
 • D45: Địa - Văn - Tiếng Trung
 • D46: Hóa học - Ngữ văn - Tiếng Đức
 • D47: Hóa học - Ngữ văn - Tiếng Nga
 • D48: Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Nhật
 • D49: Ngữ văn - Hóa học - Tiếng Pháp
 • D50: Hóa học - Ngữ văn - Tiếng Trung
 • D51: Ngữ văn - Vật lý - Tiếng Đức
 • D52: Vật lý - Ngữ Văn - Tiếng Nga
 • D53: Ngữ văn - Vật lý - Tiếng Nhật
 • D54: Ngữ Văn - Vật lý - Tiếng Pháp
 • D55: Vật lý - Ngữ Văn - Tiếng Trung
 • D56: Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Đức
 • D57: Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Nga
 • D58: Ngữ văn - Sinh học - Tiếng Nhật
 • D59: Sinh học - Ngữ văn - Tiếng Pháp
 • D60: Sinh học - Ngữ văn - Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn - Sử - Tiếng Đức
 • D62: Ngữ Văn - Sử - Tiếng Nga
 • D63: Ngữ Văn - Sử - Tiếng Nhật
 • D64: Lịch Sử - Ngữ Văn - Tiếng Pháp
 • D65: Lịch Sử - Ngữ Văn - Tiếng Trung
 • D66: GDCD - Ngữ Văn - Tiếng Anh
 • D67: Ngữ văn - GDCD - Tiếng Đức
 • D68: GDCD - Ngữ Văn - Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn - GDCD - Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn - Tiếng Pháp - GDCD
 • D71: Tiếng Trung - Ngữ văn - GDCD
 • D72: Tiếng Anh - KHTN - Ngữ Văn
 • D73: Ngữ Văn - KHTN - Tiếng Đức
 • D74: Tiếng Nga - KHTN - Văn
 • D75: Tiếng Nhật - Ngữ Văn - KHTN
 • D76: Tiếng Pháp - Ngữ Văn - KHTN
 • D77: Tiếng Trung - Ngữ Văn - KHTN
 • D78: Tiếng Anh - KHXH - Văn
 • D79: Tiếng Đức - Ngữ Văn - KHXH
 • D80: Tiếng Nga - Ngữ Văn - KHXH
 • D81: Tiếng Nhật - KHXH - Văn
 • D82: Tiếng Pháp - Ngữ Văn - KHXH
 • D83: Tiếng Trung - Ngữ Văn - KHXH
 • D84: Toán học - GDCD - Tiếng Anh
 • D85: Toán học - GDCD - Tiếng Đức
 • D86: Toán học - GDCD - Tiếng Nga
 • D87: Toán học - Tiếng Pháp - GDCD
 • D88: Toán học - Tiếng Nhật - GDCD
 • D90: Toán học - Tiếng Anh - KHTN
 • D91: Toán học - KHTN - Tiếng Pháp
 • D92: Toán học - Tiếng Đức - KHTN
 • D93: Toán học - Tiếng Nga - KHTN
 • D94: Toán học - KHTN - Tiếng Nhật
 • D95: Toán học - KHTN - Tiếng Trung
 • D96: Toán học - KHXH - Tiếng Anh
 • D97: Toán học - Tiếng Pháp - KHXH
 • D98: Toán học - Tiếng Đức - KHXH
 • D99: Toán học - Tiếng Nga - KHXH

2. Khối D gồm những ngành nào?

Vậy là bạn đã biết khối D gồm những môn nào. Việc tìm hiểu thêm khối D gồm những ngành nào cũng rất quan trọng. Việc tìm hiểu này giúp bạn xác định được những ngành nghề liên quan đến khối D. Từ đó, bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn và chọn ngành nghề khối D phù hợp với bản thân mình.

Khối D là một trong những khối thi có nhiều ngành học nhất. Dưới đây là danh sách các ngành khối D hiện nay.

2.1. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành Ngôn ngữ - Sư phạm?

 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Thái Lan
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Sư phạm tiếng Nga
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Sư phạm tiếng Pháp
 • Sư phạm Địa lý
 • Giáo dục chính trị
 • Sư phạm tiếng Trung
 • Ngôn ngữ Tây Ban Nha
 • Sư phạm tiếng Đức
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Giáo dục mầm non
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm tiếng Nhật
 • Giáo dục tiểu học
 • Ngôn ngữ Đức
 • Quản lý giáo dục
 • Sư phạm tin học
 • Sư phạm Ngữ văn

2.2. Thi khối D gồm những ngành nào nhóm ngành Kinh tế - Quản trị?

 • Luật Kinh tế/ Luật Kinh doanh/ Luật Quốc tế/ Luật Thương mại quốc tế/ Luật Dân sự/ Luật Tài chính ngân hàng/ Luật Hàng hải
 • Kế toán/ Kiểm toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Kinh tế
 • Quản trị nhân lực
 • Kinh doanh quốc tế
 • Bảo hiểm
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Du lịch/ các chuyên ngành quản trị nhóm ngành khách sạn - du lịch - nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Quản trị chế biến món ăn
 • Quản lý xây dựng
 • Marketing
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị văn phòng
 • Quản lý văn hóa
 • Thiết kế đồ họa
 • Quản trị nhân lực
 • Quản lý công nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Dịch vụ thú y
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản lý tài nguyên và môi trường

2.3. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành Công nghệ - Cơ khí - Xây dựng?

 • Điện tự động công nghiệp
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật cầu đường
 • Cơ khí - Chế tạo máy
 • Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật VLXD
 • Kỹ thuật sinh học
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật in
 • Công nghệ KT cơ khí điện tử
 • Khai thác vận tải
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Kinh tế vận tải

2.4. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành KHTN - Kỹ thuật công nghệ?

 • Công nghệ dệt, may
 • Công nghệ thông tin
 • An toàn thông tin
 • Vật lý học
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính
 • Hải dương học
 • Công nghệ Hàn
 • Công nghệ kỹ thuật địa chất
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ KT điện, điện tử
 • Sinh học
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ may
 • Địa chất học
 • Công nghệ sợi, dệt
 • Công nghệ thiết bị trường học (NSP)

2.5. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành KHXH - Nhân văn?

 • Tâm lý học
 • Quan hệ quốc tế
 • Công tác xã hội
 • Chính trị học
 • Văn hóa đối ngoại
 • Triết học
 • Xã hội học
 • Địa lý học
 • Việt Nam học
 • Gia đình học
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Đông phương học
 • Quốc tế học
 • Thông tin - Thư viện

2.6. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành Báo chí - Truyền thông?

 • Báo chí
 • Truyền thông/ Truyền thông quốc tế
 • Quảng cáo
 • Văn hóa truyền thông
 • Truyền thông và mạng máy tính
 • Công nghệ đa phương tiện

2.7. Khối D gồm những ngành nào nhóm ngành Quân đội - Công an?

 • Trinh sát quân sự
 • Trinh sát kỹ thuật
 • Quản lý, GD & cải tạo phạm nhân
 • Điều tra hình sự
 • Quản lý nhà nước về An ninh - Trật tự
 • Quản lý HC về trật tự xã hội

3. Khối D gồm những trường nào?

Sau khi biết khối D gồm những môn nào; khối D gồm những ngành nào; nhiều bạn học sinh cũng muốn tìm hiểu khối D gồm những trường nào.

Với 99 tổ hợp môn thi, số lượng các trường đại học/ cao đẳng tuyển sinh khối D là rất lớn. Để biết chính xác khối D gồm những trường nào; học khối D nên thi trường nào; bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin về mỗi tổ hợp khối D; và theo dõi các kênh thông tin chính thức của trường khối D mình có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Dưới đây là danh sách các trường đại học khối D nổi bật.

3.1. Khối D gồm những trường nào ở miền Bắc?

 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Học viện Ngoại giao
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Luật Hà Nội
 • ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • Đại học Thương mại
 • Đại học KHXH & NV, ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
 • Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Học viện CN Bưu chính Viễn thông
 • Đại học Giao thông Vận tải
 • Đại học Xây dựng
 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học Hà Nội
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Đại học Công đoàn
 • Học viện Kỹ thuật Mật mã
 • Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội)
 • Học viện Khoa học Quân sự
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Học viện Tòa án
 • Đại học Lâm nghiệp
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Học viện Quản lý giáo dục
 • Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
 • Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Công nghiệp Việt Trì
 • ...

3.2. Các trường khối D ở miền Trung - Tây Nguyên

 • Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Khoa CNTT và Truyền thông, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
 • Khoa Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
 • Đại học Duy Tân
 • ĐH Công nghiệp Vinh
 • Đại học Hà Tĩnh
 • Đại Học Hồng Đức
 • ĐH Buôn Ma Thuột
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Công nghệ Vạn Xuân
 • ĐH Công nghệ Đông Á
 • Đại học Kinh tế Nghệ An
 • Đại học Khánh Hòa
 • ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 • Đại học Vinh
 • ĐH Xây dựng Miền Trung
 • ĐH Khoa học, ĐH Kinh tế - ĐH Huế
 • Đại học Luật - ĐH Huế
 • Phân hiệu của Đại Học Huế tại Quảng Trị
 • Đại học Nha Trang
 • Phân viện của Học viện Ngân hàng tại Phú Yên
 • Đại học Phạm Văn Đồng
 • Đại học Phan Thiết
 • Phân hiệu của ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Đại học Tài chính Kế toán
 • Đại học Tây Nguyên

3.3. Các trường khối D ở miền Nam

 • Đại học Kinh tế TPHCM
 • Đại học KHXH & NV - Đại học QG TPHCM
 • ĐH Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Luật TPHCM
 • ĐH Tài chính - Marketing
 • Đại học Văn hóa TPHCM
 • Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
 • ĐH Giao thông Vận tải
 • Đại học Sư phạm TPHCM
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • ĐH An ninh nhân dân
 • Đại học Cảnh sát nhân dân
 • Đại học Ngân hàng TPHCM
 • Học viện Hàng không Việt Nam
 • Đại học Sài Gòn
 • ĐH Tài Chính - Marketing
 • Đại học Kiến trúc TPHCM
 • Đại học Nông Lâm TPHCM
 • Học viện CN Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TPHCM
 • ĐH Xây dựng miền Tây
 • ĐH Lao động Xã hội – Cơ sở tại TPHCM
 • Đại học Luật TPHCM
 • ĐH Mở TPHCM
 • Đại học Nông Lâm TPHCM
 • Đại học Sài Gòn
 • ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM
 • ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
 • Đại học Công nghiệp TPHCM
 • Đại học Đồng Nai
 • ĐH Kiên Giang
 • Đại học Đồng Tháp
 • Đại học An Giang
 • ĐH Cần Thơ
 • Đại học Bạc Liêu
 • Đại học Thủ Dầu Một
 • ĐH Tôn Đức Thắng
 • Đại học Văn hóa TPHCM
 • Đại học Việt - Đức
 • ĐH Xây dựng Miền Tây
 • Đại học Trà Vinh
 • Đại học Tiền Giang
 • ĐH Công nghệ Sài Gòn

4. Khối D là tự nhiên hay xã hội?

Do công thức tạo nên mỗi tổ hợp môn thi của khối D là: Ngữ văn (hoặc Toán) + 1 một môn xã hội hoặc tự nhiên + 1 môn Ngoại ngữ nên khối D là khối thi kết hợp giữa khối tự nhiên và khối xã hội. Các khối D này kết hợp tư duy logic, kỹ năng tính toán của các môn khoa học tự nhiên và những kiến thức về văn hóa, lịch sử, đời sống của các môn khoa học xã hội.

5. Những ngành khối D dễ xin việc

Hiện nay, nhiều ngành nghề thuộc khối D đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn và được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Dưới đây là các nhóm ngành nghề khối D dễ xin việc hiện nay:

 • Nhóm ngành ngôn ngữ: các nghề nghiệp như: phiên dịch/biên dịch viên; giáo viên ngoại ngữ ở các trường học hoặc trung tâm đào tạo ngoại ngữ…
 • Các ngành Khoa học máy tính - Công nghệ thông tin
 • Nhóm ngành kinh tế - tài chính - quản trị - luật
 • Các ngành liên quan đến công nghệ - kỹ sư - kỹ thuật

Trên đây là những thông tin giúp bạn tham khảo khối D gồm những môn nào; khối D gồm những ngành nào; khối D gồm những trường nào. 99 tổ hợp môn thi của khối D đem đến rất nhiều cơ hội xin việc làm trong các ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực cho các bạn trẻ. Để chọn được khối D thi trường nào, ngành nào, bạn cần hiểu rõ năng lực học khối D của bản thân; đồng thời theo dõi mức điểm chuẩn tuyển sinh của các ngành học khối D qua những năm gần đây để có lựa chọn phù hợp.

Ngọc Linh

Xem thêm:

Việt Nam Giáo dục

Khối D gồm những môn nào? Khối D gồm những ngành nào, những trường nào?