Không cần vũ khí tối tân, Trung Quốc đang hủy hoại người Mỹ bằng thứ 'độc dược' này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đảng Cộng sản Trung Quốc rất “thực tế”, bởi có lẽ họ tin rằng họ không đủ khả năng “hạ gục” nước Mỹ thông qua các biện pháp chiến tranh thông thường, nhưng lại có thể dễ dàng hủy hoại từ từ người Mỹ cả về thể chất lẫn tinh thần bằng các loại chất gây nghiện mạnh...BÀI CHỌN LỌC

Không cần vũ khí tối tân, Trung Quốc đang hủy hoại người Mỹ bằng thứ 'độc dược' này