Livestream bán hàng phải nộp thuế?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết người có doanh thu và thu nhập từ livestream bán hàng sẽ phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chiều 1/6, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thương mại điện tử cũng như livestream bán hàng là hoạt động được phát sinh trong quá trình phát triển công nghệ thông tin. Đồng thời, khi thực hiện livestream bán hàng trên mạng, tức là hoạt động này đã phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập. Khi đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu sự điều chỉnh của các Luật thuế, sắc thuế cũng như chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế.

Về hoạt động thương mại điện tử nói chung cũng như livestream bán hàng trên mạng, theo ông Chi, Bộ Tài chính đã thực hiện quản lý và giám sát theo hai sắc thuế.

Với cá nhân, nếu phát sinh doanh thu và thu nhập thì chịu thuế đối với thu nhập, được điều chỉnh bởi Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nếu là hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử hay livestream có phát sinh doanh thu (gọi là hoa hồng) thì quản lý và thu thuế theo quy định liên quan đến quản lý hộ kinh doanh (theo hình thức khoán hoặc kê khai về thuế).

Lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin về số liệu quản lý thuế trong 2 năm gần nhất đã ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Cụ thể, trong năm 2022, doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng (130,57 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 83.000 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng (146,28 tỷ USD), số thuế đã nộp là 97.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm lũy kế trong 3 năm (2021, 2022 và 2023), tổng số các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đưa vào diện kiểm tra là 31.570 (doanh nghiệp là 6.257, cá nhân là 25.313).

Tổng số các trường hợp đã xử lý kê khai, nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm là 22.159 cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp là 543, cá nhân là 21.616) với số thuế tăng thêm là 2.900 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), hiện tại, Việt Nam có gần 1 triệu doanh nghiệp, hơn 3 triệu hộ kinh doanh; trong đó có khoảng 1,9 triệu hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế và 27 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (khoảng 7 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân).

Việt Nam Xã hội

Livestream bán hàng phải nộp thuế?